pühadus

Pühadus - 23. august

Tema aga ütles neile: "Seda sõna ei taipa igaüks, vaid ainult need, kellele antakse."

Matteuse 19:11

Kirik on üsna andekas kõrvele panema või ümber tõlgendama Jeesuse õpetust abielu lahutamise kohta, millest on pärit see kirjakoht. Kuid on erandid, mida Jeesus järgnevates salmides kirjeldab: abieluks kõlbmatud, kes nõnda on sündinud emaihust, kes on selle ise valinud ja kes on inimeste kohitsetud. See käib kõigi viiside kohta, kuidas me võime olla homoseksuaalsed, kas pole? Ja kas ei käi see ka biseksuaalsete ja transsooliste kohta?

Pühadus - 20. august

„Inimese Poeg on tulnud, sööb ja joob, ja te ütlete: "Ennäe, see inimene on söödik ja veinijoodik, tölnerite ja patuste sõber!“

Luuka 7:34

Erinevalt rangelt askeetlikust Ristija Johannesest, nautis Jeesus maiseid rõõme. Ta isegi nimetas end Inimese Pojaks selle asemel, et kasutada rohkem taevalikku tiitlit Jumala Poeg, nagu tema järgijad teda hiljem kutsuma hakkasid.

Pühadus - 19. august

Aga kui tekib kahju, siis tuleb anda hing hinge vastu, silm silma vastu, hammas hamba vastu, käsi käe vastu, jalg jala vastu, põletus põletuse vastu, haav haava vastu, vorp vorbi vastu.

2. Moosese raamat 21:23-25

Te olete kuulnud, et on öeldud: Silm silma ja hammas hamba vastu! Aga mina ütlen teile: Ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette!

Matteuse 5:38-39

Jeesus tõlgendas Piiblit uutmoodi. Mis oli mõeldud piirava korraldusena – ära võta rohkem, kui silm silma ja hammas hamba vastu, pole Jeesuse meelest küllalt lähedal Jumala tahtele. Jumal, kes märkis Kaini, et keegi teda ära ei tapaks, tahab, et me pööraksime ette teise põse.

Pühadus - 18. august

Aga Jeesus ütles neile: "Kui hästi on teist, silmakirjatsejatest, ennustanud Jesaja, nõnda nagu on kirjutatud: "See rahvas austab mind huultega, nende süda on aga minust kaugel. Ilmaaegu nad teenivad mind, õpetades õpetusena inimeste käskimisi." Te jätate kõrvale Jumala käsu ja peate inimeste pärimust."

Markuse evangeelium 7:6-8

Jeesus oleks esimene, kes kahtleks neis, kes kriitikavabalt võrdustavad Piiblis leiduvad inimlikud pürgimused Jumala käskudega. Ühtlasi kritiseeriks ta ka ettekirjutusi, mis on välja kujunenud pärast Piibli kirjutamist. Ta eristas kõhklemata Jumala tahte nii oma pühades kirjades kui ka pärimuses. Kindlasti teeks ta täna samuti.

Pühadus - 17. august

"Hingamispäev on seatud inimese jaoks, mitte inimene hingamispäeva jaoks.“

Markuse 2:27

Sellele kirjakohale järgnevas peatükis Jeesus vihastab kalgisüdamelisuse peale, mis takistab selgelt vastamast küsimusele: "Kas hingamispäeval tohib teha head või halba, hinge päästa või tappa?" Ta kavatseb tervendada kuivanud käega mehe.

Pühadus - 15. august

Jeesus ütles: "Mina olen tulnud maailma kohtumõistmiseks, et need, kes ei näe, hakkaksid nägema, ning nägijad jääksid pimedaks."

Johannese 9:39

Variserid olid pimestatud oma võimetuse tõttu näha teise vaatenurgast. Mees, kes oli sündinud pimedana, uskus, et Jeesus poleks suutnud teha teda nägijaks, kui ta poleks Jumalast. Tahtes Jeesust näha omal moel, lükkasid variserid pimeda mehe arusaamise ümber: "Kas sina, kes sa oled sündinud lausa pattudes, tahad meid õpetada?" (9:34) Nad nägid väiklaselt Jeesuses inimest, kes rikkus sabatikäsku „töötades“ ehk tervendades mehe päeval, mida tuli pidada pühaks.

Pühadus - 14. august

Ja nad tulid Jeruusalemma. Ja Jeesus läks pühakotta ning hakkas välja ajama neid, kes pühakojas müüsid ja ostsid, ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid ega lubanud, et keegi kannaks asju läbi pühakoja.

Markuse evangeelium 11:15-16

„Ei mingit tavalist äri!“ hüüdsime me sõjavastastel meeleavaldustel Vietnami sõjast kasu lõikavate korporatsioonide vastu. „Ei mingit tavalist äri!“ ütlesid ACT-UPi meelavaldajad AIDSi ajastul aktsioonidel, mis olid suunatud kõigile alates ravimifirmadest kuni variserideni. „Ei mingit tavalist äri!“ ütles Jeesus meelavaldusel, kõrvaldades kaubanduse templi maa-alalt, hüüdes: „Minu koda peab hüütama palvekojaks kõigile rahvastele!“

Pühadus - 11. august

Tema on andnud sulle teada, inimene,mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga?

Miika 6:8

Paljud konfessioonid nimetavad nii homoseksuaalsust kui homofoobiat patuks, kuid keelavad ainult nende ordineerimise, kes praktiseerivad homoseksuaalsuse pattu. Nende poliitika vasturääkivus ilmutab, et nende eesmärk on diskrimineerimine, mitte pühadus.

Pühadus - 08. august

Issanda Seadus on laitmatu,
see kosutab hinge;
Issanda tunnistus on ustav,
see teeb kohtlase targaks.
Issanda korraldused on õiglased,
need rõõmustavad südant.

Psalm 19:8-9

Psalmist annab meile kriteeriumid, mille abil teha kindlaks, käsk on tõesti Jumalast. Kui see ei anna meile lootust, paku tarkust ja rõõmusta südant, siis ei ole see Jumalast.

Pühadus - 06. august

 Linn ja kõik, mis selles on, tuleb hävitada Issanda auks!

Joosua 6:17

Sõjas kujutatakse vaenlasi uskmatuina, kes on madalamad kui inimesed. Iroonia on selles, et sõda paneb meid kõiki käituma kui uskmatuid, kes on madalamad kui inimesed. „Pühad sõjad“ ei ole pühad. Joosua raamatu iisraellased uskusid, et Jumal on neid saatnud vallutama Kaananimaad, seega Jeeriko hävitamine pidi olema olema holokaust, põletusohver Jumalale („tuleb hävitada Issanda auks“).