pühadus

Pühadus - 31. august

Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim!

Psalm 51:12

Kuigi me oleme tehtud pühaks Jumala armust, Jumala teenimatust halastusest ja headusest, võime me siiski armus kasvada. Algkristlased nimetasid seda protsessi pühitsuseks.

Pühadus - 30. august

"Mispärast peab nüüd teise sisetunne minu vabaduse suhtes olema määrav?
Kui mina seda tänuga vastu võtan, miks mind siis teotatakse selle pärast, mille eest ma tänan?"

1. korintlastele 10:30

Mööndavasti kirjutas apostel Paulus seda ühtaegu soovitades hoolivust, et vabastatud kristlastena meie käitumine ei haavaks nende sisetunnet, kes pole nii vabad. See on paraku tõde, mille peame lesbi ja geikristlastena kirjutama oma südamesse.

Pühadus - 29. august

Valmistage endile päästet kartuse ja värinaga! Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt.

Filiplastele 2:12-13

Meie vastaste patroneeriv „koorma kandmine meie hingede pärast“ on sageli tüütu. Kas nad ei taipa, et tegu on meie hingedega, ja seepärast oleme hoopis meie valmistunud oma päästeks alandlikult vägeva Jumala ees?

Pühadus - 26. august

"Kuulge mind kõik ja mõistke! Väljaspool inimest ei ole midagi, mis tema sisse minnes võiks teda rüvetada, vaid see, mis inimesest välja tuleb, rüvetab inimest.“

Markuse 7:14-15

Mõned kristlased usuvad, et oma maailmataju piiramine on tee pühadusele. Minu fundamentalistist sugulane ei too oma koju televiisorit. Mu õde andis allkirja, et ta vaata filme, kui ta mõnda aega õppis kristlikus kolledžis. Katoliku kirik lubab anda oma imprimaturi ainult sellistele raamatutele, mis täielikult vastavad kiriku õpetusele, ja tal on filmide reitingu süsteem. Kristlikud raamatupoed ja raamatukataloogid keelduvad levitamast gei-postiivseid väljaandeid.

Pühadus - 25. august

Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: "Käsi Iisraeli lapsi, et nad saadaksid leerist ära kõik pidalitõbised ja kõik, kellel on voolus, ja kõik, kes on roojased surnu pärast! Saatke ära niihästi meesterahvas kui naisterahvas; saatke nad väljapoole leeri, et nad ei roojastaks oma leeri, kus mina elan nende keskel!"

4. Moosese raamat 5:1-3

Ettepanekud HIV haigusega inimesed karantiini panna, on tulnud hirmunud, rumalate ja sageli vihkavate inimeste poolt, kellest paljud väidavad end olevat Kristuse järgijad. Praegu on üldiselt teada, et tavalise elanikkonna hulgas on palju suurem nakkuste oht AIDSi haigetele kui vastupidi. Ainult hirm ja jõhker rumalus hoiavad ikka mõnd inimest eemal.

Pühadus - 22. august

Seepärast on Jumal nad andnud häbitute kirgede kätte: nende naised on ju vahetanud loomuliku vahekorra loomuvastasega, nõndasamuti ka mehed, loobudes loomulikust vahekorrast naisega, on oma tungis süttinud üksteise vastu - mees on teinud mehega nurjatust - ja on seega iseenestes saanud kätte paratamatu palga oma eksimuse eest.

Roomalstele 1:26-27

Kui me kunagi avastasime, et oleme geid, oleks enamus meist tõenäoliselt tahtnud leida taevast vahetuspunkti, kus oma loomulikku homoseksuaalset orientatsiooni vahetada heteroseksuaalse vastu. Elu oleks palju kergem.

Pühadus - 12. august

"Sina tead ise, et mu isa Taavet ei suutnud ehitada koda Issanda, oma Jumala nimele sõja pärast, millega teda ümbritseti.

1. Kuningate 5:17

Aga Jumal ütles mulle: Sina ära ehita mu nimele koda, sest sa oled sõjamees ja oled verd valanud!

1. Ajaraamat 28:3

Esimese pärimuse järgi selgitas kuningas Saalomon, et tema isa Taavet ei suutnud ehitada Jumala templit, sest ta oli hõivatud vaenlastega, kellega tal tuli võidelda. Teises pärimuses selgitas kuningas Taavet, et ta poeg Saalomon ehitab templi, sest tema enda kätele oli jäänud sõja veri.

Pühadus - 10. august

Siis ütles Saamuel: "Ons Issandal sama hea meel põletus- ja tapaohvreist kui Issanda hääle kuuldavõtmisest? Vaata, sõnakuulmine on parem kui tapaohver.

1. Saamueli 15:22

Pühadus - 04. august

Jeesus vastas: "Esimene on: Kuule, Iisrael, Issand, meie Jumal, on ainus Issand, ja armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga! Teine on see: Armasta oma ligimest nagu iseennast! Mingit muud neist suuremat käsku ei ole."

Markuse evangeelium 12:30-31

Isak Dinersen ütles seda teisiti. Olles defineerinud uhkust (pride) kui „usku kavatsusse, mis oli Jumalal, kui ta meid tegi,“ lisab ta hiljem järelduse: „Armasta Jumala uhkust üle kõige ja oma ligimese uhkust nagu enda oma.“

Pühadus - 28. august

Ta muutis kehtetuks käskude Seaduse, et luua eneses need kaks üheksainsaks uueks inimeseks, tehes rahu, ning et lepitada Jumalaga mõlemad ühesainsas ihus risti kaudu, surmates risti peal vaenu.

Efeslastele 2:15-16

Paulus kirjutas paganatest ja juutidest kui üheks tehtuist Kristuses Jeesuses, kuid ta oleks võinud kirjutada ka geidest ja heterotest. Kohustusliku heteroseksuaalsuse käsk on tehtud kehtetuks, sest Jumala armu läbi Jeesuses Kristuses oleme me lepitatud Jumala ning üksteisega.