kaeblus

Kaeblus - 18. veebruar

Mu Jumal, mu Jumal,
miks sa mu maha jätsid?
… Jah, sina oled see,
kes tõi mind välja üsast,
kes kaitses mind mu ema rinnal.

Psalm 22:2, 10

Kuidas võiks Jumal, kes andis meile elu, meid maha jätta? Siiski on paljud meist tundnud selle küsimuse ängistust päeval, mil me hakkasime taipama, et oleme teistest erinevad. Me arvasime, et see on mingi meie oma viga, sest Jumal on hea ja meie ei ole. Me ei söandanud sellest kellelegi rääkida. Nii me kasvasime üles, tundes hirmu oma erinevuse pärast ja kartes, et teised võivad sellest aru saada.

Kaeblus - 14. veebruar

Aga veel nüüdki ütleb Issand:
Pöörduge minu poole kõigest südamest,
paastudes, nuttes ja kurtes!
Käristage lõhki oma süda,
aga mitte oma riided,
ja pöörduge Issanda, oma Jumala poole,
sest tema on armuline ja halastaja,
pika meelega ja rikas heldusest,
ja tema kahetseb kurja!

Joel 2:12-13

Jumal on meie esimene, parim ja praegune kallim.

Kaeblus - 13. veebruar

"Oh Jumal, ole mulle patusele armuline!"

Luuka 18:13

Meie kohta öeldakse, et me pole „kahetsevad,“ kui me oleme hästi kohanenud ja ennast jaatavad. Kuid me kahetseme - kappides olemist, kahekeelsust, kaassüüd teiste lesbide ja geide rõhumises ning hereetilist uskumust, et me võime olla Jumala loomingust ja armust väljaspool.
 

Kaeblus - 10. veebruar

"Tulge, ehitagem enestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas, ja tehkem enestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma!"

1. Moosese 11:4

Inimliku – ja meheliku – ülbuse tipp! Olgu see Paabeli torn, kirikutorn või New Yorgi Maailma kaubanduskeskus, kõik käib vaid ümber selle, kelle ehitis on suurem.

Kaeblus - 09. veebruar

Siis vastas Issand Iiobile tormituulest ja ütles:
Kus olid sina siis, kui mina rajasin maa?

Iiob 38:1, 4

Aga minu mõtted ei ole teie mõtted,
ja teie teed ei ole minu teed,
ütleb Issand.
Sest otsekui taevad on maast kõrgemal,
nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed,
ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted.

Jesaja 55:8-9

Jumal vastab viimaks Iiobi kaeblemisele väikese lahke tõrelemisega. See ei vasta Iiobi peamisele küsimusele, miks head kannatavad, kuid paneb inimelu õigesse perspektiivi. Loomine on vägev saavutus, isegi kui selles on kannatus.

Kaeblus - 05. veebruar

Kes ootavad Issandat,
saavad uut rammu,
need tõusevad tiibadega üles
nagu kotkad:
nad jooksevad ega tüdi,
nad käivad ega väsi.

Jesaja 40:31

Ette nähes Paabeli vallutajate poolt Palestiinast küüditatute tagasi tulekut võidurõõmutseb Jesaja uuest väest, millega Jumal varustab taasühinevat Iisraeli rahvast.