kaeblus

Kaeblus - 23. veebruar

Sest minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse.

Roomlastele 8:18

See on selge tõde neile, kes mäletavad geina või lesbina kapist välja tulemise vaeva. Kui ma nõustan neid, kes on oma tee alguses, meenuvad mulle mu enda sünnivalud. Järgmistes salmides võrreldaksegi kannatust sünnitusvaludes naisega.

Kaeblus - 22. veebruar

Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse. Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud.

Roomlastele 5:3-5

Meile võib olla vastumeelt seda tunnistada, kuid kannatus on positiivselt vorminud iseloomu paljudel meist. Samas tõdeme, et kannatus on hävitanud teised meie seast enesetapu, väärkohtlemise, sõltuvuse, psüühikahäire või eituse läbi.

Kaeblus - 21. veebruar

Meid ahistatakse igati, kuid me ei ole kitsikuses; me oleme nõutud, kuid mitte meeleheitel; meid kiusatakse taga, kuid me pole hüljatud; meid rõhutakse maha, kuid me ei hukku.

1 Korintlastele 4:8-9

Nähes, kuidas tänapäeval on kirikust saanud sageli tagakiusaja, on raske uskuda, et see oli kunagi ise taga kiusatud eluviisi pärast, mida see levitas, „valeõpetuse“ pärast, mida see kuulutas ja selle pärast, millised inimesed sinna kuulusid. 

Kaeblus - 20. veebruar

„Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse! Vaim on küll valmis, aga liha on nõder."

Markuse 14:38

Samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtrusele: me ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab, kuid Vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega.

Roomlastele 8:26

Mõtisklemine ja palve võivad meid lõõgastada niivõrd hästi, et uinume. Me ei peaks sellepärast muretsema. Ilmselt ongi meil vaja magada. Aga me võime ka unes tegeleda oma asjadega.

Kaeblus - 19. veebruar

Ma vajusin alla mägede alusteni,
maa riivid sulgusid
mu kohal igaveseks.
Aga sina tõid mu elu hauast üles,
Issand, mu Jumal!

Joona 2:7

Oled kunagi tundnud, et sind on valaskala alla neelanud ja pole enam mingit lootust? Joona tundis seda. Jumala eest põgenedes teadis ta, et tema oli põhjuseks tormile, mis ähvardas laeva, mille peale ta oli end reisijaks poetanud. Ta ütles meeskonnale, et nad ta üle parda viskaks, mistõttu ta oli juba küllalt lootusetu, kuid siis „muretses“ Jumal ka suure kala teda alla neelama.

Kaeblus - 17. veebruar

Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane Isa teile andeks, kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi andeks.

Matteuse 6:14

Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut.

Matteuse 7:1

Andestus pole miski, mida võib koguda.

Mida rohkem tunnen ma olevat andeks saanud, seda kergem on mul teistele andeks anda. Mida rohkem mind mõistetakse ja mida vähem mind hukka mõistetakse, seda rohkem ma usaldan ja seda vähem ma mõistan hukka.

Kaeblus - 16. veebruar

"Oh Issand! Eks olnud see minugi sõna, kui ma olin alles kodumaal? … sest ma teadsin, et sina oled armuline ja halastaja Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ja et sa kahetsed kurja.“

Joona 4:2
 
Sõnad, mis kostavad nagu ülistus, on tegelikult Joona vihane raevutsemine Jumala vastu. Jumal on andestanud niinive rahvale, sest nad parandasid meelt Joona prohvetlikke sõnu kuuldes. Lugeja võib mõelda, et Joona oli rahul eduga, kuid Joona oli olnud tõrges Niinivesse minema, sest seal elasid tema rahva rõhujad. Ta tahtis seda näha hävitatult, mitte andeks saanult.
 

Kaeblus - 15. veebruar

Ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid, kelle seast esimene olen mina.

1. Timoteosele 1:15

Need meist, kes kirikus käivad, on ilmselt kuulnud selle salmi esimest osa armukuulutusena pärast patutunnistuspalvet. Kuid me pole ilmselt kunagi kuulnud vaimulikku lõpuks ütlemas „kelle seast esimene olen mina“! Vaimulikud juhid on sageli tõrksad möönma, et nad patustavad – meie kõrgete, kuid valede ootuste tõttu vaimulikele. Need, keda kirik kutsub pühakuteks, olid sama teravalt teadlikud oma patususest, nagu apostel Paulus kirjutas noorele Timoteosele. Paljud neist olid ka olnud pühaduseteotajad, tagakiusajad ja vägivaldsed inimesed, nagu Paulus ennast kirjeldas. Paljud võitlesid avalikult edasi, hoolimata oma pühendumusest Jumalale.
 

Kaeblus - 11. veebruar

Ja Issand küsis Kainilt: "Mispärast sa vihastud? Ja mispärast sa pilgu maha lööd“ Eks ole: kui sa head teed, siis on su pilk tõstetud üles? Aga kui sa head ei tee, siis luurab patt ukse ees ja himustab sind. Kuid sina pead tema üle valitsema!"

1. Moosese 4:6-7
 
Kaini ja Aabeli lool oli dramaatiline otstarve: kinnitada muistsete heebrealaste karjakasvatust ja nende loomaohvrite toomise kommet nende põlluharijatest naabrite ning nende viljakusriituste vastu. Seepärast kujutatakse Jumalat vastu võtmas Aabeli ohvrit oma karja esmasündinutest ja tagasi lükkamas Kaini ohvrit tema põllu viljast.

Kaeblus - 01. veebruar

„Eks ole inimesel maa peal võitlemist…?
Otsekui sulane, kes igatseb varju…
Pea meeles, et mu elu on otsekui tuuleiil…
Mis on inimene, et sa pead teda suureks!“

Iiob 7:1, 2, 7, 17

Miks head inimesed kannatavad? Selle küsimuse esitab Iiobi raamat, milles hea mees kaotab perekonna, jõukuse ja tervise veidras kihlveos Saatana (kes ei ole veel langenud ingel) ja Jumala vahel, tema usu proovile panekuks. Iiob kaebleb inimelu raskuse ja lühiduse üle, pilgates psalmisti julgustust „mis on inimene, et sa tema peale mõtled?“ (Psalm 8:4). Iiob eelistaks veidi vähem tähelepanu, tänan väga!