ilmutus

Ilmutus - 09. jaanuar

Hõisake Issandale, kõik ilmamaad! 

Tema on meid teinud ja tema omad me oleme.

Psalm 100:1,3

Kui kristlased vaid tunneks seda tohutut hulka geidest ja lesbidest muusikuid ning lauljaid, kes „hõiskavad Issandale“ nende kirikutes igal pühapäeval. Siiski tõrgub kristlaste enamus uskumast, et Jumal on see, kes meid tegi ja et me oleme Jumala omad. (See tõsiasi ise, et me siiski võime Jumalat kiita, kõneleb palju meie ustavusest.)
 

Ilmutus - 07. jaanuar

Ja nii nagu me kandsime muldset kuju, nii kanname kord ka taevast kuju.

1. Korintlastele 15:49

Ilmutus - 06. jaanuar

Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja. Ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli tema peale, ja ennäe, hääl taevast ütles: "See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel!"

Matteuse 3:16-17

Töötubades kutsun ma vahel osavõtjaid üksteisele pakkuma samasugust kinnitust, öeldes üksteise nime koos sõnadega: „See on minu armas laps, kellest mul on hea meel!" Kuidas küll oleksime tahtnud kuulda neid sõnu lapsena üles kasvades, eriti siis, kui me kahtlesime oma kuuluvustundes ja identiteedis ning kutsumuses, sest me olime „teistmoodi“!
 

Ilmutus - 05. jaanuar

Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. [---] Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.
 

Johannese 1:1, 14

 
Me teame, mida tähendab sõna lihaks tegemine. Paljude inimeste jaoks tekitavad sõnad „gei“ ja „lesbi“ eraldatust, stereotüüpe ja piiravad nende suhtumist meisse. Alles siis, kui nad õpivad meid tundma, omandavad need sõnad uue tähenduse, avardades inimeste suhtumist kaugemale seksuaalaktist ja sotsiaalsest tõrjutusest.
 

Ilmutus - 04. jaanuar

Kui ma näen su taevast, su sõrmede tööd,
kuud ja tähti, mis sa oled rajanud,
siis mis on inimene, et sa temale mõtled,
ja inimesepoeg, et sa tema eest hoolitsed?
Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast
ja ehtisid teda au ja austusega.

Psalm 8:4-6
 
Psalmist tunneb õigustatult aukartust sellise au ja austuse vastutuse ning Jumala tähelepanelikkuse ja hoolituse ees inimeste suhtes. Miks on meile usaldatud selline eriline koht universumis? Mis on meie eesmärk? Milline on meie kutsumus?