ilmutus

Ilmutus - 08. jaanuar

Sest meie oleme tema teos.

Efeslastele 2:10

See on rabav väide. See üllatab meid. Piibel polnud kunagi nii positiivne minu lapsepõlves, võid sa mõelda.
 
Kuid me oleme Jumala kunstiteos. Me oleme alles töös, mine tea? Aga me oleme kaunid.

Ilmutus - 03. jaanuar

Ja Issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on, mullast, ja puhus tema ninasse eluhinguse: nõnda sai inimene elavaks hingeks.

1. Moosese 2:7
 
Esimeses Moosese raamatus kirjeldavad loomislugu kaks erinevat allikat. Neist varasem allikas avaldub järjekorras teisena peatükis number kaks ning kirjeldab “meistrimees” Loojat, kes isiklikult skupteerib inimkeha maast (Heebrea adamah, millest tuleneb Aadam) ja puhub tema ninasse eluhinguse. Piibli kaasajal seostati hingeõhku hingega – jagamatu vaimu ja keha ühik, mis oli elus. Hiljem lõi Jumal inimesele partneri, et ta poleks üksi. Nad mõlemad olid alasti “ega häbenenud” (2:25).
 

Ilmutus - 02. jaanuar

Alguses lõi Jumal taeva ja maa.
Ja Jumal nägi, et see oli hea.

1. Moosese 1:1,25
 
Meie usuline kasvatus võib olla tõstnud taeva pühaduse kõrgemale maa pühadusest. Jumal on siiski loonud mõlemad. See maa ja meie maised elud on samavõrd pühad kui mistahes elu, mis kunagi tuleb.

Ilmutus - 01. jaanuar

Taevad jutustavad Jumala au
ja taevalaotus kuulutab tema kätetööd.

Psalm 19:2

Ilmutused on jumaliku kirkuse ilmingud. „Loomulikud“ ilmutused võivad meile olla vähem ilmsed kui psalmikirjutajale. Maastikke kägistavad asfalt ja betoon. Taevakaarel  on ehitiste, märkide ja sudu virvarr ning linnatuled segavad meid nägemast miljardite aastate vanust valgusemängu, mis isegi praegu kuulutab Jumala kätetööd.
 

Leping - 28. aprill

Vaata, ma läkitan oma ingli
ja tema valmistab minu ees teed.
Ja äkitselt tuleb oma templi juurde
Issand, keda te otsite,
ja lepingu ingel, keda te igatsete.
Vaata, ta tuleb,
ütleb vägede Issand.

Malaki 3:1

Kui me sõlmime lepingu, siis me loodame, et midagi sellest muutub. Meie ees on tulevik, mis saab paremaks praegu antavate vastastikuste lubaduste tõttu. Nii on ka Jumala lepingus rõõmu ootus. Malaki soovib, et meie, eriti meie vaimulikud juhid, selleks valmistuksid.

Kaeblus - 03. veebruar

 "Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik.“

Matteuse 5:3

Ilmutus - 28. jaanuar

Stefanos aga, täis Püha Vaimu, vaatas ainiti taevasse ja nägi Jumala kirkust ning Jeesust seismas Jumala paremal käel.

Apostlite teod 7:55

Stefanos rõõmustas sellest müstilisest nägemusest, saades esimeseks ristiusu märtriks. Teda süüdistati nagu Jeesustki, et ta tahtis lammutada templi ja muuta kombeid.

Ilmutus - 23. jaanuar

Ja kui Mooses astus alla Siinai mäelt ja Moosesel oli tulles käes kaks tunnistuslauda, siis Mooses ise ei teadnudki, et ta palge nahk hiilgas kõneluse tõttu Issandaga.

2. Moosese 34:29

Moosesel oli üks esimesi mäeharja kogemusi, mis on kirja pandud vaimulikus ajaloos, mida me tunneme Piiblina. Igaüks meist, kes on käinud rikastaval retriidil (kristlik laager), teab seda sära, millega me ära tuleme. Retriidid on tegelikult edusammud (inglise keeles: retreat – taganemine). Me tõmbume tagasi mõtisklema, kes me oleme ja kuhu me suundume. Me tõmbume tagasi taastama oma jõuvarusid selleks, mis on tulemas. Me tõmbume tagasi, et teada saada, milline võiks elu olla ilma igapäevaelu kohustuste koormata, ja see võib põhjustada nende kohustuste muutmist meie poolt.
 

Ilmutus - 15. jaanuar

Mina olen tõmmu, ometi nägus.

Ülemlaul 1:5

Ülemlaul hõiskab koos kahe armastaja meeleliste naudingutega. Nõnda alustab naine enda kirjeldamist. Kuigi see on enesekinnitus, on see ka osa selgitusest, miks ta nahk on tõmmu.

Ilmutus - 10. jaanuar

Sest sina valmistasid mu neerud
ja kudusid mind mu ema ihus.
Ma tänan sind, et olen 
nii kardetavalt imeliselt loodud.

Psalm 139:13-14

Jumal kudus kokku meie ihud. Jumal kudus kokku meie soo ja meie seksuaalsuse. Jumala isikliku osavõtu õrn lähedus meie loomisel ema ihus on põhjus tänuks, aukartuseks ja imetluseks.