riiklus

Riiklus - 01. november

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed,ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise.

Efeslastele 2:19-20

Paulus kirjutas seda nendele, kes olid varem olnud „eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuselepingule, kellel ei olnud lootust ega Jumalat siin maailmas“ (2:12). Need sõnad öeldi kristlusesse pöördujaile ristimimisel.

Riiklus - 30. november

Siis elab hunt tallega üheskoos
ja panter lesib kitsekese kõrval;
vasikas, noor lõvi ja nuumveis on üheskoos
ning pisike poiss ajab neid.

Jesaja 11:6

Mõtiskledes vaimulike ringis selle üle, kuidas nende kogudused võiksid saada avatumaks geidele, mainis üks vaimulik oma leerikursust kaheksanda klassi õpilastest. „Mulle tundub, et üks neist poistest on gei", ütles ta, „tema võib olla see, kes juhatab meie koguduse paremale arusaamisele,“ lisas ta, otsekui jagades poisi koormat.

Riiklus - 27. november

Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks.

Matteuse 5,9

 

Jeesus õnnistas rahutegijaid kui Jumala lapsi. Olla Jumala laps tähendas kanda endas Jumala olemust. Rahutegijad kannavad endas Jumala olemust. Jumal on rahutegija.

Riiklus - 25. november

Aga olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuuljad, pettes iseendid. Nõnda on ka usuga: kui sel ei ole tegusid, siis on see iseenesest surnud.

Jaakobuse 1:22, 2:17

Paljud meist on üles kasvanud arusaamisega, et uskumine on see, mis loeb. Kui me võtsime vastu Jeesuse ehk uskusime temasse, päästis see meid. Usk aga on palju enam kui intellektuaalne nõusolek. See on ka tegevus.

Riiklus - 22. november

Ent mina olen teie seas nõnda nagu see, kes teenib.

Luuka 22:27

Ronnie oli minu esimene eakaaslane, kelle surmast ma kuulsin. Surm oli midagi, mis juhtus vanade inimestega, mitte kolmanda klassi õpilasega. Ronnie süda oli sõna otseses mõttes liiga suur. Ööl enne vajalikku südameoperatsiooni näitas ta, et tema südame suurus oli enam kui füüsiline. Teine laps tema osakonnas kartis hapnikutelki, milles ta pidi magama. Ronnie heitis tema voodisse, näitamaks, et pole vaja midagi karta.

Riiklus - 16. november

Jeesus lausus aga talle: "Tütar, sinu usk on su päästnud, mine rahuga ja ole terve oma vaevast!"

Markuse 5:34

Jeesuse kuningriigi rõõmusõnumi kuulutamine käib „tervendades haigeid ja vigaseid rahva seas“ (Mt 4:23). Ja seitsmekümnele jüngrile, kelle ta saatis kuulutama evangeeliumi kõikjal külades, ütles Jeesus: „Ja tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile: „Jumala riik on teie lähedal!““ (Luuka 10:9).

Riiklus - 11. november

Sest kus su aare on, seal on ka su süda.

Matteuse 6:21

Selles kirjakohas näitab Jeesus ilmekalt meie spirituaalsete otsingute mõtet: tunnetada oma aaret.

Riiklus - 10. november

Jumal läkitas oma ingli ja päästis oma sulased, kes lootsid tema peale ja astusid üle kuninga käsust. Nad andsid pigem ära oma ihu, kui et teenida ja kummardada mõnda muud jumalat peale nende oma Jumala!

Taanieli 3:28

Kuningas Nebukadnetsar ütles ütles need sõnad, kui nägi, et Sadrak, Meesak ja Abednego jäid ellu pärast tulikuuma ahju heitmist tema enda käsul, sest nad olid keeldunud kummardamast tema ebajumalat.

Riiklus - 06. november

Sellest ajast peale hakkas Jeesus kuulutama: "Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!"

Jeesus rändas läbi kogu Galilea, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ning tervendades haigeid ja vigaseid rahva seas.

Matteuse 4:17,23

Lesbidele ja geidele kiriku avamist käsitlevas töötoas osalenud vaimulik nentis: "Alles hiljuti me mõistsime hukka homoseksuaalsust oma kantslitest. Nüüd me oleme jõudmas avalduseni, mis seda heaks kiidab. Kus on patukahetsus?" Teiste sõnadega, kas tuleks selgitada, miks kirik esmalt oma pattu avalikult ei kahetse?

Riiklus - 03. november

Anna seepärast oma sulasele sõnakuulelik süda, et ta võiks su rahvale kohut mõista ning vahet teha hea ja kurja vahel; sest kes suudaks muidu kohut mõista sellele sinu suurele rahvale?

1. Kuningate 3:9

Kuningas Saalomon palus tarkust, et teha vahet hea ja kurja vahel oma rahvast valitsedes. Demokraatia tingimustes võiks see olla iga kodaniku palve.