Teoloog Lagle Heinla: Erinevused ei pea olema takistuseks ühtsusele

Kristlaste hulgas on levinud arusaam, et on olemas ühtne, piiblipõhine moraaliseadus või eetikanormid, mis on olnud konstantseks mõõdupuuks kristlikus maailmas. Selline arusaam on problemaatiline.

Tulekul geivaimulike konverents Norras

Norra Avatud Kiriku Foorum korraldab 12.-14. novembril Oslo lähedal üleeuroopalise kõikidesse konfessioonidesse kuuluvate geivaimulike konverentsi. Osavõtusoovist palume teatada aadressil: gei (at) kristlased.ee.

Soome kirikuõpetaja Karl af Hällström väljendab nördimust geipastori tagandamise pärast Eestis

Porvoo rootsikeelse koguduse õpetaja Karl af Hällström ütles, et tema hinnangul on see nukker, kui Heino Nurk tagandati seksuaalse sättumuse ja homoseksuaalsust aktsepteeriva õpetuse levitamise tõttu. "Sellist otsust poleks isegi Soome Evangeelne Luterlik Kirik teinud, rääkimata Rootsi kirikust," ütleb Karl af Hällstrom.

Seksuaalvähemuste küsimus kirikus vajab tasakaalukat debatti

Konverentsil „Erinevus rikastab“ pöörasid usuteadlased tähelepanu seksuaalvähemuste olukorrale kirikus, soovides tasakaalukat teoloogilist debatti ja kritiseerides ületähtsustatud seksuaaleetikat.

Heino Nurk: Meie kogudustes on alati olnud geikristlasi

"Meie kogudustes on alati olnud geikristlasi ja neid mõistvaid ning toetavaid koguduseliikmeid, kelle hääle me tahame kuuldavaks teha," ütles Geikristlaste Kogu juhatuse liige Heino Nurk konverentsil "Erinevus rikastab". Tema sõnul on kahjuks levinud arvamus, et kristlased on seksuaalvähemuste õiguste kõige ägedamad vastased: "Ma julgen väita, et see ei ole tõsi. Nii võib öelda küll praeguste kirikute juhtkondade kohta, kuid see ei kehti kõigi inimeste kohta kirikus."

Kirikuvalitsus tagandas vaimuliku ametist Geikristlaste Kogu asutajaliikme

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku konsistoorium tagandast teisipäeval, 5. oktoobril vaimuliku ametist Geikristlaste Kogu asutajaliikme emeriitõpetaja Heino Nurga ja kustutas ta vaimulike nimekirjast. Kirikuvalitsus süüdistab teda kirikuseadustiku § 384 punktide 2 ja 3 alusel kõlblusvastase teo sooritamises ning usulise väärõpetuse levitamises.

Konverentsil arutletakse religiooni ja seksuaalse orientatsiooni teemadel

Reedel ja laupäeval, 8.-9. oktoobril toimub Tallinna Tehnikaülikooli inimõiguste keskuse eestvedamisel konverents "Erinevus rikastab", mille ühe osana käsitletakse ka seksuaalse orientatsiooni ning religioosse kuuluvuse pingevälja.

Geikristlaste Kogu alustab tegevust

Meie eesmärk on seksuaalvähemustele võrdse kohtlemise taotlemine ja võrdsete võimaluste tagamine ühiskonnas ning usulistes ühendustes. Tahame toetada usulist ja isiksuslikku kasvamist ning vaimset ja kehalist tervenemist, arendades osaduselu ja pakkudes usaldusväärset teavet ristiusu ning seksuaalse orientatsiooni küsimustes.

Soomes õnnistati ametisse esimene naispiiskop

„Inimestel on igatsus usalduse järele. Kui me näiteks ei leia ühist keelt teineteisega, ka nendega, kes on oma seisukohtadelt, taustalt või eluviisilt erinavad, algab tee hävingusse. Erimeelsus meid ei hävita,” rõhutas soome esimeseks naispiiskopiks pühitsetud Irja Askola oma jutluses.

Evangeelium täisealiseks saanud maailmas

 "Kui kirik soovib, et tema sõnum oleks ühiskonnas kuuldav, peaks ta võtma tõsiselt oma kuulajaid," kirjutab Jaan Lahe Eesti Kiriku arvamuse rubriigis. Tema sõnul jääb tõsiseltvõtmisest puudu, mille (järjekordseks) kinnituseks oli sügisesel kirikukogul vastu võetud deklaratsioon «Suhtumisest homoseksuaalsesse käitumisse kirikutes ja kirikuteosadusest».