Ligi pooled kristlased või usuhuvilised on valmis geipaaride kiriklikuks laulatamiseks Eestis

Konservatiivne veebiportaal Meie Kirik viis oktoobri teises pooles läbi küsitluse, uurides, kas ja millal EELK aktsepteerib ametlikult homosuhteid. Rohkem kui viiendik vastanutest – 21,5% ütles, et loodetavasti võimalikult pea. Umbes iga kuues vastanu (16%) pakkus, et see juhtub lähema 5-10 aasta jooksul. Imaliku võimu survega homoseksuaalse suhte aktsepteerimise nõude osas arvestas ligi 6% vastajatest. Seega on ühel või teisel põhjusel valmis geipaaride laulatamiseks ja homoseksuaalsuse aktsepteerimiseks kirikus üle 40% vastanutest.

Geikristlaste Kogu muutis kodulehe aadressiks gei.kristlased.ee

Kuna osa inimesi on nördinud, et Geikristlaste Kogu (GK) kasutab domeeni kristlased.ee ja näevad selles geikristlaste soovi esindada kogu kristlust, siis kasutame edaspidi domeeni kujul gei.kristlased.ee, et väljendada selgemalt kodulehe ja organisatsioooni suunitlust.

Heino Nurk: Kuidas erinevus rikastab?

Elu on mind õpetanud olema ettevaatlik, kui kuulen kedagi kõnelevat kõigi nimel. Väited, nagu „rahvas ootab”, „inimesed arvavad” „ja „kõik tahavad”, tekitavad minus kõhedust koos küsimusega, kes on see rahvas ja kui palju on inimesi, kes nõnda arvavad. Kelle nimel kõneldakse?

Valga praostkonna kaheksa vaimulikku heidavad ajalehele Eesti Kirik ette erapooletust geiteema kajastamisel

Valga praostkonna kaheksa vaimulikku eesotsas Vallo Ehasaluga kritiseerivad ajalehe Eesti Kirik tasakaalustatust ja erapooletust geiteema kajastamisel, heites toimetusele ette seksuaalvähemuse vaatenurga ja arutlevate artiklite avaldamist. "EELK ajaleht kiriku häälekandjana peabki olema kaldu ehk lojaalne EELK ametlike ja kesksete seisukohtade suunas," seisab avalikus pöördumises.

Jaan Lahe: Kas EELK-l on normatiivdogmaatika?

"Homoseksuaalsete suhete patuks pidamine ei ole enam väljaspool kriitikat ja kahtlusi seisev usutõde, millele peab pimesi alluma, vaid väide, mille üle võib diskuteerida ja omada erinevaid seisukohti," kirjutab teoloogiadoktor ja EELK õpetaja Jaan Lahe 20. oktoobri Eesti Kirikus.

Urmas Petti: Veeuputusest internetipornoni

Tartu ülikooli usuteaduskonna kirikuloo dotsent, teoloogiadoktor Urmas Petti kirjutab ajalehes Eesti Kirik 20. oktoobril, et kindlalt saab öelda üksnes seda, et Piiblis on taunitud ja keelatud vägistamine, prostitutsioon ning heteroseksuaalsete inimeste eneserahuldamine homoseksuaalse käitumise teel, kõik muu, mida väidetakse tänapäevaselt mõistetud homoseksuaalsuse kohta Piibli alusel, on tõlgendus.

Miks sündis Geikristlaste Kogu?

Heino Nurk kirjutab 20. oktoobri ajalehes Eesti Kirik, et Geikristlaste Kogu ei taha kõnelda kogu kiriku nimel ega kirikut lõhkuda, vaid inimesi kirikutega liita: "Me ei tee propagandat, vaid kutsume olemasolevat olukorda tunnistama. Olukorra eitamine või varjamine olukorda ei muuda."

Lilla lindi päev 20. oktoobril, mälestamaks tagakiusu tõttu enesetapu teinud geinoori ja litaania kiusatud laste eest

2010. aasta septembris suri neli geinoort kiusamise tõttu. Viimastel nädalatel on rahvusvahelises ajakirjanduses räägitud juba seitsmest noorest, kes valisid vabasurma, sest ei suutnud taluda seksuaalse sättumuse tõttu kaaslaste pilkealuseks olemist. Gei- ja lesbiühendused kutsuvad üle maailma inimesi mälestama neid lahkunuid ja kandma kolmapäeval, 20. oktoobril märgina lillat linti. 

Soome piiskopid: kirikust lahkumine ei aita edendada homode õigusi

Osa Soome luterliku kiriku piiskoppidest näevad massilises kirikust lahkumises reaktsiooni sallimatuse ja homoseksuaalide diskrimineerimise vastu kirikus ja paluvad inimesi kirikusse jääda, et üheskoos homode õigusi edendada, vahendab portaal Meie Kirik.

Geikristlaste Kogul on Facebookis 100 sõpra

Pühapäeval, 17. oktoobril 2010, vähem kui kaks nädalat peale kodulehe ja Facebooki konto avamist liitus meiega Facebookis 100. sõber, kes on Marianne Luukkanen Soomest!