Osadus - 27. oktoober

Pidage meeles vange, nagu te oleksite kaasvangid, ja kurja kannatajaid, sest ka teie olete alles maises ihus.

Heebrealastele 13:3
 
Meie osaduskond hõlmab mitmeid eeluurimisasutustes ja vanglates olijaid. Mõned meist on rikkunud legitiimset seadust. Teised on vangistatud mittelegitiimsete seaduste tõttu, mis keelavad homoseksuaalse vahekorra vastastikku nõus olnud täiskasvanute vahel. Leidub neidki, kelle vabadus on ebaõiglaselt võetud politseipoolse kimbutamise pärast. Osas riikides on homoseksuaalide vangistamine ja piinamine tavapärane.
 
Üks gei kirikuliige tundis suutmatust leida oma kutsumust jumalariigi töös. Mingil hetkel avastas ta, et homoseksuaalsetel kinnipeetavatel keelati Los Angelesi ringkonnavanglas jumalateenistustel osalemine. See teadmine innustas teda organiseerima meie koguduse kaudu vanglateenistust, mis tegutseb tänaseni.
 
Iga kord kui juhatasin vanglas vabatahtlikuna jumalateenistust, tegin seda kartuse ja värinaga. Esiteks kartsin ma, et ei oska kõneleda kinnipeetavatele arusaadavalt, kuid teiseks ei suutnud ma kujutada end ette nende olukorras.
 
Endi ettekujutamine nende olukorras on esimeseks sammuks, pidamaks meeles vange palvetes ja tegudes.
 
Me palume nende eest, kes on vangis, et võiksime olla nendega üks.
 

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994