Valga praostkonna kaheksa vaimulikku heidavad ajalehele Eesti Kirik ette erapooletust geiteema kajastamisel

Valga praostkonna kaheksa vaimulikku eesotsas Vallo Ehasaluga kritiseerivad ajalehe Eesti Kirik tasakaalustatust ja erapooletust geiteema kajastamisel, heites toimetusele ette seksuaalvähemuse vaatenurga ja arutlevate artiklite avaldamist. "EELK ajaleht kiriku häälekandjana peabki olema kaldu ehk lojaalne EELK ametlike ja kesksete seisukohtade suunas," seisab avalikus pöördumises.

Nädal tagasi avaldas ajaleht Eesti Kirik Heino Nurga arvamusloo "Miks sündis Geikristlaste Kogu?" ja kahe teoloogiadoktori - Jaan Lahe ning Urmas Petti - arutlevad artiklid homoseksuaalsuse ja religiooni teemal. Valga praostkonna vaimulikud heidavad nende kirjutiste avaldamise pärast toimetusele ette tsensuuri puudumist: "Meile teadaolevatel andmetel ilmusid need ootamatult ka EELK juhtkonnale. Esimene neist avaldati peapiiskopile ja konsistooriumile täiesti teadmatult, ning viimased kaks eirates kiriku tippjuhtide soovitust suunata need eelnevalt õpetuskomisjoni."

Geikristlaste Kogu hinnangul on selle avaliku pöördumisega ning ülekuulamistega hakatud pärast Heino Nurga, Jaan Lahe ning Urmas Petti lugude avaldamist Eesti Kirikus rakendama autorite ning toimetuse suhtes järeltsensuuri. "Karistava iseloomuga järeltsensuur võib viia näiteks raamatute, maalide või filmide füüsilise hävitamiseni, perioodiliste väljaannete ärakorjamiseni müügilt või ka näiteks meetmeteni, mis sunnivad autorit või vahendajat oma tööd ja loomingut avalikult kahetsema. Mõnes riigis on teatavad autorid tunnistatud ebasoovitavaeks isikuteks või soovitakse neid represseerida, ka võivad tsensuuri olemasolu või mõne sotsiaaalse grupi (klanni jne) kehtestetud tingimused viia avalikkuses esinejad enesetsensuurini, mis tähendab hoidumist teatavast hoiakust, mõtteviisist, väljendusviisist, teemast," iseloomustab järeltsensuuri Vikipeedia.

Valga praostkonna kaheksa vaimuliku avalik pöördumine.