Osadus - 18. oktoober

"Neil on Mooses ja Prohvetid, kuulaku nad neid!"

Luuka 16:31

Jeesus rääkis tähendamissõna rikkast mehest, kes ei aidanud Laatsaruse nimelist vaest meest - kerjust oma väraval. Pärast surma on vaesel mehel hea olla ja rikas mees kannatab. Rikas mees palub Aabrahami saata vaene mees hoiatama oma vendi, et vähemalt nemad ei peaks jagama tema saatust. Aabraham aga selgitab, et kui nad ei kuula ei oma seaduseandjat Moosest ega prohveteid, ei usu nad kedagi, kes surnuist üles tõuseb.

See lugu on ettekuulutus neist, kes keeldusid uskumast ülestõusnud Jeesusesse. Erinevalt Laatsarusest, kelle Jeesus üles äratas, jäi too Laatsarus Aabrahami sülle.

Meid on üles äratatud koos Kristusega. Meie vana mina ja enesemõistmine on visatud kappi, kui me välja tuleme geide ja lesbidena kui gei- ja lesbikristlased. Ent siiski piltlikult öeldes, olles tõusnud surmast ellu, keelduvad teised kristlased uskumast meie ülestõusmist ja meie hoiatusi. Nad hoiaksid meid kiriku uksel kerjamas.

Tühjade haudade Looja, õnnista usus rikkaid teadlikkusega oma vaimulikust vaesusest.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994