Seksuaalvähemuste küsimus kirikus vajab tasakaalukat debatti

Konverentsil „Erinevus rikastab“ pöörasid usuteadlased tähelepanu seksuaalvähemuste olukorrale kirikus, soovides tasakaalukat teoloogilist debatti ja kritiseerides ületähtsustatud seksuaaleetikat.

Võrguajakiri „Meie Kirik“ vahendab, et Islandi ülikooli teoloogiaprofessor Einar Sigurbjörnsson andis 8.-9. oktoobril Tallinnas toimunud sallivusteemalisel konverentsil ülevaate arengutest Islandi luterlikus kirikus, kus samasooliste partnerluse õnnistamine on ametlikult lubatud. Soome luterliku kiriku Kuopio piiskopkonna dekaani Sakari Häkkise sõnul on üks nende prioriteetidest on toetada inimväärikusi kirikus ja seista vastu seksuaalvähemuste tagakiusamisele ühiskonnas.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku reservõpetaja Lagle Heinla avaldas lootust, et tasakaalukas teoloogiline debatt seksuaalvähemuste küsimuses on Eesti kirikumaastikul alles algamas. Läti luteri kirikus pastoriametist tagandatud Juris Calitis ütles, et seksuaaleetika ei ole kristliku usu seisukohalt keskne, kuid seda kasutatakse sageli rõhumise ja diskrimineerimise relvana.Samuti hoiatas ta kasvava usulise sallimatuse ja fundamentalism eest nii protestantismis kui katoliikluses. „Kuigi vägivald Jeesuse nimel on sagedane nähtus, aitab tõeline Jeesuse vaim luua inklusiivse ja erinevusi arvestava kogukonna,“ usub Calitis.

EELK Usuteaduse Instituudi lektor Heino Nurk rääkis Geikristlaste Kogu loomise põhjustest ja eesmärkidest, mille hulka kuulub avalikkusele usaldusväärse ja asjakohase informatsiooni andmine ristiusu ja homoseksuaalsuse teemal. „Kahjuks on levinud arvamus, et kristlased on seksuaalvähemuste õiguste kõige ägedamad vastased. Ma julgen väita, et see ei ole tõsi. Nii võib öelda küll praeguste kirikute juhtkondade kohta, kuid see ei kehti kõigi inimeste kohta kirikus,“ kõneles Heino Nurk. „Me ei nõustu dokumendiga „Eesti Kirikute Nõukogu seisukoht homoseksuaalsuse küsimuses“ aastast 2008 ega Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kirikukogu möödunud aasta lõpul vastu võetud seisukohtadega. Need ei ole kiriku arvamus, sest kirikuliikmete, ammugi mitte seksuaalvähemustesse kuuluvate kristlaste ega antud ala ekspertidega ei ole kunagi nõu peetud. Nagu väitis dr Jaan Lahe, ei ole Eestis seni registreeritud ühtki akadeemilist uurimust antud teemal,“ lisas ta.

Konverents „Erinevus rikastab“ toimus 8.–9. oktoobril Tallinnas tehnikaülikooli inimõiguste keskuse eestvedamisel, kus muude küsimuste seas võeti vaatluse alla ka kirikute suhtumine seksuaalvähemustesse.