Mida ootate kõige enam Geikristlaste Kogult?

Infot ristiusu ja homoseksuaalsusega seotud teemade kohta
19% (25 häält)
Hingehoidlikku nõustamist kristlastest seksuaalvähemustele
16% (21 häält)
Osaduslikke kooskäimisi ühistegevuste, mõttekodade ja palvuste näol
10% (13 häält)
Dialoogi arendamist kiriku(te)ga võrdse kohtlemise teemal
32% (41 häält)
Seksuaalvähemustele võrdsete võimaluste eestkostega tegelemist
22% (29 häält)
Kokku: 129 häält