Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia LGBT-kristlaste foorum 13.-16. augustil Tartus

Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia LGBT-kristlaste 8. foorum toimub 13.-16. augustil 2015. Sel aastal on võõrustajaks Tartu, kaunis Euroopa ülikoolilinn Emajõe kallastel.

Tänavune teema on „Järgi mind ja ära vaata tagasi“. Jeesus ütles noormehele, keda Ta oli kutsunud end järgima: „Lase surnuil matta oma surnuid“ (Lk 9:60). Noormees oli palunud, et Jeesus lubaks tal enne matta oma isa. Paljud piibliõpetlased on seda mõistnud nii, et noormehe isa oli elus ja terve, kuid traditsioonid ja argielu oli noormehe jaoks proriteet Kristuse kutsele vastamise ees.

Enamik LGBT-kristlastest on kogenud seda vaimset dilemmat: kas elu kooskõlas oma tõelise identiteediga või elu, mis vastab teiste inimeste nägemustele ja arvamustele ning uskkonna traditsioonidele. Kui meil keelatakse väljendada armastust, mille Jumal on meie osaks teinud, ei saa me üheaegselt vastata Kristuse kutsele ja kohanduda teiste inimeste soovidega. Seepärast kutsub Kristus meid üle andma Jumala tahte alla inimesi, kes seavad takistusi meie teele ning valima Tema järgimise

Plenaarettekannete pidajad ja töötubade moderaatorid on teoloogid, preestrid, kirikujuhid, vaimulikud nõustajad, usklikud eri LGBT-inimesi aktsepteerivatest kirikutest.

Meie foorumi vaim on inklusiivne kristlik armastus, mis ei tunne uskkondade, soo ega rahvuste vahelisi barjääre. Me kutsume foorumile osalema vaimulikke, kiriku töötegijaid, usklikke kõigist kristlikest uskkondadest ja kõiki vaimsest kasvust huvitatud inimesi.

Meie foorum on:

- turvaline paik kõigi osavõtjate jaoks,
- avatus, sõbralikkus, lugupidamine kõigi osalejate ja nende uskude suhtes,
- võimalus leida vastuseid paljudele vaimsusega seotud küsimustele,
- võimalus kohtuda suurepäraste (nii LGBT kui ka mitte-LGBT) inimestega, vestelda privaatselt vaimulikega ja mitmete uskkondade esindajatega,
- vabadus olla see, kes sa oled.

See ei ole avatud foorum. Turvalisusega seonduv on foorumi toimkonna prioriteet. Selleks, et osa võtta foorumi konverentsist, tuleb astuda kolm sammu:

1. registreerida end internetis,

2. lasta end küsitleda toimkonna esindaja poolt ja

3. maksta osalustasu.

Registreerimisvormi leiad siit: http://goo.gl/kbDTbz

Registreerimistasu on 150 eurot. See sisaldab 3 päeva majutuse, toitlustamise, trükised ja osaluse.

Transpordi tasu selles EI sisaldu.
Juhul, kui foorumi toimkonna katsed leida sponsoreid õnnestuvad, võib osalustasu väheneda.

OSAVÕTU REEGLID:

1. Nii LGBT kui ka mitte-LGBT inimesed erinevatest uskudest, kes soovivad osa võtta dialoogist konverentsil esitatavatel teemadel, on teretulnud foorumist osa võtma.
2. Kuna foorum on uskudevaheline konverents, tuleb igal osavõtjal osutada lugupidamist kõigi osavõtjate arvamuste suhtes, sealhulgas ka foorumi üritustel väljendatud arvamuste suhtes. Me ei soovita diskuteerida uskkondade vaheliste erinevuste üle. Palume meeles pidada, et tuleme kokku ühise pinna leidmiseks, armastuse näitamiseks, üksteise vaimseks ja moraalseks toetamiseks. Kõik muu jääb väljapoole konverentsi eesmärkidest.
3. Foto- ja videosalvestus foorumi ajal ei ole lubatud konfidentsiaalsuse kaalutlustel. See võib olla lubatud ainult foorumi korraldustoimkonna poolt, konfidentsiaalsusreeglite järgimise tingimusel (täpsem info esimesel päeval).
4. Kõik foorumit puudutavad kirjutised massimeedias tuleb kooskõlastada korraldustoimkonnaga.
5. Osalejad võivad kasutada varjunimesid.
6. Nõutav on osavõtt vähemasti 80% foorumi üritustest.
7. Kui osaleja ei saa siiski konverentsist osa võtta, registreerimistasu ei tagastata (kuna ruumide broneering jm maksed tuleb teha ettemaksuga).
8. Foorumi konverentsi käitumisreeglid on vastavuses avaliku korra reeglitega Eestis (lärmi tekitamine pärast kl 23 ja enne kl 8, alkoholi tarvitamine ja suitsetamine foorumi ruumides ei ole lubatud).
9. Nende reeglite rikkumise korral osavõtja(d) kõrvaldatakse foorumilt korraldustoimkonna otsuse põhjal.
10.Täpne informatsioon foorumi toimumiskoha kohta saadetakse igale osavõtjale isiklikult mõned päevad/tunnid enne foorumi algust (turvakaalutlustel).

Kui teil on küsimusi, palun saatke meile e-mail: forum.eeca@gmail.com. Vastame 2 nädala jooksul pärast e-maili saamist.

Orgkomitee:
Eesti Geikristlaste Kogu
«Nuntiare et Recreare» (Peterburi, Venemaa)
«Свет Мира» (Maailma valgus) avatud kristlik kogukond (Moskva, Venemaa)
„Wiara i Tęcza“ (Usk ja vikerkaar) ühendus (Varssavi, Poola)
Avers LGBT-organisatsioon (Samaara, Venemaa)
"Queer-Credo" ja "Pastõr Dobrõj" (Hea Karjane) ühendused (Kiiev, Ukraina)