Osadus - 06. oktoober

Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina - see tähendab vaenu - oma ihu kaudu.

Efeslastele 2:14

„Lahutav vahesien“ oli templis müür, mis eraldas juudi meestele ja naistele ning paganatele jumalateenistuseks mõeldud alasid. Paulus kirjutab efeslastele, et Kristus on selle lahutava vaenumüüri maha lõhkunud. Neil, kes arvasid, et Jeesus hävitab templi tavad, oli täiesti õigus.

Juutidel ja kristlastel olid väga erinevad eluviisid. Usaldamatus ja vaen lahutasid neid. Juutide meelest olid paganad ebajumalakummardajad, kes andusid oma himudele ja madalamale loomusele. Paganate arust olid juudid ennasttäis ja ülbed. Juudikristlased tahtsid hoida paganaid algkirikust eemal, kui nad ei pöördunud esmalt juudiusku. Isegi sel puhul võis umbusk jätkuda.

Kui Kristus suutis algikirikus ületada juute ja kristlasi lahutavad tõkked, suudab ta ületada ka seksuaalsest orientatsioonist tingitud eraldatuse tänapäeva kirikus. Neil, kes kardavad, et Kristus lammutab kiriku kombed, on täiesti õigus.

Jeesus Kristus, kiriku nurgakivi, tõuse taas ja raputa maha kõik sinu rahvast eraldavad tarbetud tõkked.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994