Saksi luterlikud pastoraadid avatud homopaaride kooselule

Saksimaa Evangeelse Luterliku Maakiriku juhtkond otsustas 20. ja 21. jaanuaril toimunud koosolekul lubada samasoolises partnerluses elavate paaride kooselu koguduste pastoraatides.

Taoline luba antakse küll vaid oma partnerluse ametlikult registreerinud paaridele, kusjuures vajalik on kohaliku koguduse juhatuse nõusolek, vahendab Meie Kirik.

Kirikuvalitsus kinnitas, et Piibli järgi rajanevad abielu ja perekond mehe ja naise kooselul, ent väljendas samas töörühma "Homoseksuaalsus piibellikus arusaamas" ("Homosexualität in biblischem Verständnis") lõpparuandele toetudes lootust, et vaatamata erinevatele arusaamadele homoseksuaalsuse osas on kirikul võimalik edasi elada ja töötada "lepitatud erinevuses".

Saksi Evangeelse Luterliku Maakiriku piiskop Jochen Bohl sõnas otsust kommenteerides: "Ma loodan, et meie maakiriku koguduste kristlased võtavad selle kirikuvalitsuse otsuse omaks. Ma olen kindel, et homoseksuaalse sättumusega inimesi, kellega me oleme kiriku osaduses seotud, aktsepteeritakse kui õdesid ja vendi usus."

Foto: David M. Goehring