Espoo piiskopikandidaat õnnistaks regitreeritud paarisuhte

Soo- ja seksuaalvähemuste õiguste eest kirikus taotlev liikumine „Tulge kõik“ (Tulkaa kaikki) intevjueeris Espoo piiskopkonna piiskopikandidaate Tapio Luomad ja Kalervo Salot.

Tapio Luoma ja Kalervo Salo

Tapio Luoma ja Kalervo Salo.

Küsimusele, kuidas kandidaadid lepitaksid kirikus erinevalt mõtlejate lõhe, vastas Seinäjoe ülemõpetaja Tapio Luoma, et ta tahab suhtuda igasse koguduse liikmesse aupaklikult ja sõbralikult, sõltumata sellest, milline on koguduse liikme arvamus ja millistele järeldustele ta on jõudnud. Luoma arvates üksteise mõistmine ja austus saavad kasvada ainult dialoogis. Ta innustab rajama kohtumiseks foorume. Ta meenutab, et ka erinevalt mõtteldes ei ohusta me üksteist, vaid oleme samal poolel, vahendab Kotimaa24.

Espoo Leppävaara koguduse ülemõpetaja Kalervo Salo arvates võiks mõelda piiskopkonnas Kiriku Piibliaasta (2012) korraldamisest, mille juhtmõteteks oleks ühine usk ja ühised väärtused. Nõupidamistel ja kohtumistel eri poolte ühistele väärtustele keskendumine võib luua eeldused üksteisemõistmisele, arvab ta.

Veel küsiti kandidaatide seisukohta registreeritud paarisuhte õnnistamise kohta.

Tapio Luoma tõdes, et paarisuhte õnnistamine eeldaks erilise õnnistamiskorra loomist kirikuvalitsuse otsusega. Tema arvates praegu pole põhjendusi, mille alusel saaks kirikus seda vastu võtta küllaldase üksmeelega. Tea peab tähtsaks kogemust, kuidas palve paarisuhteks registreerunutega vastu võetakse.

Kalervo Salo arvates on piiskoppide kogu antud palve praktika praeguses olukorras parim võimalus, sest kirikukogu ei ole valmis tegema registreeritud paarisuhte õnnistamise korda. Tema enda seiskoht erineb sellega, et tema meelest vaimulik peaks saama õnnistada registreeritud paarisuhet. Sellise talituse pidamine ei peaks aga olema kellegi ametikohustus, mis on vastuolus vaimuliku südametunnistusega.