Osadus - 04. oktoober

„Ja mina olen andnud neile selle kirkuse, mille sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks: mina neis ja sina minus, et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid, nii nagu sa oled armastanud mind.“

Johannese 17:22-23

Coni Staff, MCC vaimulik, on ka kehalise kasvatuse õpetaja ühes koolis. Ta teab, kui tähtis on meeskonnatöö ja annab oma panuse meeleavaldustele meie presbüterliku kiriku kokkutulekutel.

Meie kiriku assambleel, kus käsitleti vastuolulist aruannet seksuaalsusest, koordineeris ta protesti, mis järgnes selle mahahääletamisele. Me kandsime vaikselt inimsuuruseid riste, tagusime nendesse naelu ja piirasime ümber delegaate, lauldes Holly Neari „Me oleme leebe, vihane rahvas “ (We Are a Gentle, Angry People). Kuna ta oli teinud eeltööd kiriku juhtkonnaga protesti korraldamisel, siis turvapersonal aitas meid, mitte ei tegutsenud meie vastu, ja meil oli võimalik esineda. Selle tulemusena ühinesid meiega sajad delegaadid, külalised ja ülemaalise keskuse töötajad.

Raamatus „Armastuse vaim ja kujud“ (The Spirit and Forms of Love) kirjutas Daniel Day Williams, et kuulumistunne on armastuse esimene tunnus. Jeesus kuulus Jumalale ja ta palus, et meie võiks kuuluda Jumalale ning üksteisele tema kaudu. Kui me tegutseme üheskoos kui meeskond seda ühtsust tundes, ilmub Jumala kirkus.

Me palume, et me võiks olla üks, isegi nagu sina oled üks, Püha Jumal.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994