Kutsumine - 17. september

"Issanda Vaim on minu peal,
seepärast on ta mind salvinud.
Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit,
kuulutama vangidele vabakslaskmist
ja pimedatele nägemist,
laskma vabadusse rõhutuid,
kuulutama Issanda meelepärast aastat."

Luuka 4:18-19

Me ei ole kutsutud kuulutama koormavat sõnumit. Pigem see kergendab südant, kui teeb selle raskeks. See on rõõmusõnum vaestele, vabastamine vangidele, nägemine vaimselt pimedatele, vabadus rõhututele, See on uus ajastu!

Me kuuleme Jeesuse kutset kui enda oma, nii nagu tema kuulis kutset selles kirjakohas nagu enda oma, lugedes Jesaja raamatu 61. peatükki oma kodukogudusele. Huvitav, et ta on sama valiv pühakirja suhtes nagu kõik teised. Ta teeb lühidalt, lõpetades teise salmi lugemise sõnadega „kuulutama Issanda meelepärast aastat“, ja jättes lugemata „ja meie Jumala kättemaksu päeva“. Jeesus jätab kättemaksu välja, andes selge vihje, et need, kes toovad selle tagasi, ei kuuluta tema evangeeliumi.

Kristus Jeesus, tänu sulle sinu evangeeliumi kuulutamise talumatu kerguse eest! Ole õnnistatud.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994