Kutsumine - 16. september

Seepärast ka mina, [---] ei lakka tänamast teie eest, teid oma palvetes meenutades, et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel, valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises.

Efeslastele 1:15-18

Inimlik tarkus ja jumalik ilmutus saavad kokku, et valgustada meie südameid nägema Jumala lootust meie jaoks. Me ei jäta oma ajusid, oma kehasid ega oma kogemusi kirikusse minnes ukse taha maha.

Me kuuleme lootusest, milleks Jumal meid kutsub, valjusti loetult pühakirjas, tõlgendatult jutluses ja lauldud hümnides ning koraalides. Me tunneme seda ristimise vees ja armulaua leiva ning veini maitses. Me näeme seda kiriku kunstis ja arhitektuuris ning jumalateenistuse läbiviijate balletis. Me hingame seda sisse viirukisuitsus. Lootus, milleks Jumal on meid kutsunud, ei oli vaid idee, see on kehaline taju. See on meeleline.

Rooma-katoliku traditsiooni kuulub abielu kui sakrament. Ma usun, et seksuaalvahekord on sakrament, mis vahendab armastust, milleks Jumal on meid kutsunud. Armastus ei ole „platooniline,“ st ilma erootikata, eemalolev, mõistuslik ja kehatu. Pigem on armastus, milleks Jumal on meid kutsunud, kehastunud, kirglik, puudutav, tervendav ja intiimne.

Lootus, milleks Jumal on meid kutsunud, on armastus, milleks Jumal on meid kutsunud. See on nauding, isegi kui me oleme kutsutud selle pärast kannatama.

Jumal, kes on armastus, ilmuta lootus, milleks me oleme kutsutud, armastuses, milleks me oleme kutsutud.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994