Kutsumine - 11. september

Aga palju samaarlasi sellest külast uskus Jeesusesse naise sõnade tõttu, kes tunnistas: "Tema ütles mulle kõik, mis ma olen teinud."

Johannese evangeelium 4:39

Jeesus „hämmastas“ oma jüngreid naisega vesteldes. Sama hämmastav oli see, et ta ilmutas oma messiaanliku identiteedi naisele, kes oli vihatud samaaria rahva hulgast. Ta oli olnud kaevul vett ammutamas ja jooksis rääkima teistele oma linnas, saades esimeseks kristlikuks evangelistiks.

Nende kõneluses oli Jeesus talle pakkunud „elavat vett,“ mis „saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks." (4:14)

Paljud meist, kes kogevad või kuulutavad häid sõnumeid, unustavad kaevu juurde tagasi joosta. Evangeeliumid pakuvad meile elavaid sõnu Jeesuselt, mis kustutavad meie vaimulikku janu. Me võime neid kasutada ka oma elu kuivade paikade kastmiseks, muutes kõrbe kastetud aiaks.

Ja me võime tuua oma rahva tagasi kaevu juurde Jeesust kohtama, nagu tegi samaaria naine.

Armas Jeesus, sa võid kutsuda meid kutsuda oma teenistusse, kuid mitte andmata meile vett rännaku tarvis.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994