Kutsumine - 06. september

Ja Gideon ütles Jumalale: "... ma panen need niidetud villad rehepõrandale; kui kaste tuleb ainult nende villade peale, aga kogu maapind jääb kuivaks, siis ma tean, et sa Iisraeli minu käe läbi päästad, nagu sa oled öelnud."

Kohtumõistjate raamat 6:36-37

Paljud meist on kuulnud vana kõnekäändu „oma villade panemisest Jumala ette“ teadmata, et see pärineb Giideonilt. Jumal tegi nagu palutud, kuid et asi oleks kindel, küsis Giideon ka vastupidist: kuiva villa märjal põrandal. Jumal andis talle vääramatu tõendi tema kutsumisest tegudele.

Harva antakse meile tõendav kogemus Jumala kutse kohta tema teenistusse. Müstitsistlikumad meie hulgast võivad olla rohkem veendunud, kuid kui asjad kisuvad karmiks, võib igaüks meist hakata kahtlema oma vaimulikus kutses.

Jumala kutsed on Piiblis sageli koos tunnustähtede ja imetegudega. Kuid mõelgem Estrile, Rutile, Joonatanile või Timoteosele, kel polnud mingeid imetegusid. Nad ainult juhtusid olema õiges kohas õigel ajal õigel poolel õigete kavatsustega – ja nad viisid täide Jumala tahte.

Kairosed ehk vaimulikud võimalused on harva koos nägemuste või eriefektidega või vägeva orkestripartiiga. Tõsi, dramaatilisemad neist on üles tähendatud pühakirjas või kirikuloos. Ent ilma vähem fantastiliste lugudeta poleks kirik olnud kunagi ekklesia, kutsutud kogukond.

Kutsu mind, Jumal. Ma kuulan, vaatan, ootan ja tegutsen.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994