Kutsumine - 04. september

Tule nüüd, ma läkitan su vaarao juurde, ja vii mu rahvas, Iisraeli lapsed, Egiptusest välja!" Kuid Mooses ütles Jumalale: "Kes olen mina, et võiksin minna vaarao juurde ja viia Iisraeli lapsed Egiptusest välja?"

2. Moosese raamat 3:10-11

Aga kui teid viiakse sünagoogidesse ja ülemate ja võimumeeste ette, ärge siis muretsege, kuidas või mida enese eest kosta või mida öelda, sest selsamal tunnil õpetab Püha Vaim teile, mida te peate ütlema."

Luuka 12:11-12

Üks lesbi, kes õpetab avalikku kõnelemist, ütles mulle, et kommunikatsiooni võti seisneb selles, et sa kuulajatele meeldid. See on põhjus, miks lesbi- ja geikristlaste paneel, kus räägitakse lihtsalt oma elust kiriku kogudustele, on väga tõhus viis muutma südameid ja meeli – mis on minu arust kommunikatsiooni eesmärk.

Mooses kõhkleb, kui ta tunnistab Jumalale oma kõneosavuse piiratust. Kuna selline tunnistus ei jätaks muljet vaarao taolisele poliitilisele juhile, puudutab see tõeliselt vaimsete inimeste südant. Kui meie asjatundmine piirdub vaid isikliku kogemusega, pole see tingimata puudus.

Vaim õpetab meile, mis meil tuleb öelda kirikule. Kuid Vaim õpetab meid ka Piibli ja geisõbralike usu tõlgendajate kirjutiste üle mõtisklemise kaudu.

Ava minu huuled, Püha, et need võiksid kuulutada sinu Sõna!

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994