Pühadus - 18. august

Aga Jeesus ütles neile: "Kui hästi on teist, silmakirjatsejatest, ennustanud Jesaja, nõnda nagu on kirjutatud: "See rahvas austab mind huultega, nende süda on aga minust kaugel. Ilmaaegu nad teenivad mind, õpetades õpetusena inimeste käskimisi." Te jätate kõrvale Jumala käsu ja peate inimeste pärimust."

Markuse evangeelium 7:6-8

Jeesus oleks esimene, kes kahtleks neis, kes kriitikavabalt võrdustavad Piiblis leiduvad inimlikud pürgimused Jumala käskudega. Ühtlasi kritiseeriks ta ka ettekirjutusi, mis on välja kujunenud pärast Piibli kirjutamist. Ta eristas kõhklemata Jumala tahte nii oma pühades kirjades kui ka pärimuses. Kindlasti teeks ta täna samuti.

Kuna kirik on Kristuse Ihu, tuleb kirikul mitte ainult osaleda, vaid juhtida pühakirjas ja pärimustes leiduvate inimlike tavade ja Jumala tahte ja inimlike tavade eristamist.

Piibliteadus ei tee küsitavaks Piibli autoriteeti, vaid väärtustab veelgi enam Jumala Sõna, sõeludes välja väiksema tähtsusega sõnad. Siis on Sõna väljas.

Püha Vaim, juhata minu südant nõnda Jumalale lähemale, et Sõna tuleb välja, kui ma mõtisklen Piibli sõnade üle.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994