Pühadus - 17. august

"Hingamispäev on seatud inimese jaoks, mitte inimene hingamispäeva jaoks.“

Markuse 2:27

Sellele kirjakohale järgnevas peatükis Jeesus vihastab kalgisüdamelisuse peale, mis takistab selgelt vastamast küsimusele: "Kas hingamispäeval tohib teha head või halba, hinge päästa või tappa?" Ta kavatseb tervendada kuivanud käega mehe.

Peatükis enne seda salmi aga ei tee midagi samavõrd kiiduväärset. Tema jüngrid lihtsalt nopivad viljapäid hingamispäeval söömiseks ning ta kaitseb nende tegevust variseride ees. Ta osutab selgelt, et usuline seadus on mõeldud inimeste heaks, mitte aga nende halvamiseks. Mitte ainult hingamispäev, vaid kogu käsk oli tehtud inimkonnale, mitte vastupidi.

Pühadus väljendub tegemises, mitte tegematajätmises.

Seaduste paabelitorn ei võimalda meil ronida sinu taevasse, Jumal. Andesta meile kristliku käsumeelsuse loba.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994