Pühadus - 13. august

"Ei, Issand, ma ei ole seda väärt, et sina mu katuse alla tuleksid. Ütle ainult üks sõna ja mu teener paraneb!“

Matteuse 8:8

Minu jaoks on kõige liigutavam osa katoliku missast palve enne armulaua vastu võtmist: „Issand, ma ei ole väärt sind vastu võtma, ütle ainult sõna ja ma saan terveks.“

Nagu Mooses ei tundnud väärt olevat astuma Pühale Maale, nagu Taavet ei tundnud väärt olevat ehitama Jumala templit, nii ei pruugi me tunda end väärilisena vastu võtma Jeesust oma ellu.

Paganast väeülem palus Jeesust teha terveks tema armastatud teener, kuid kohe, kui ta oli öelnud tänase kirjakoha sõnad, oli Jeesus valmis tulema. Jeesus „imestas,“ mainides, et „nii suurt usku ei ole ma leidnud Iisraelis ühelgi!“ (8:10). Siis ütleb ta väeülemale: "Mine! Nagu sa oled uskunud, nõnda sündigu sulle!" Ja tema teener paranes selsamal tunnil (8:13).

Jeesus tahab tulla meie kodudesse. Ta teeb terveks ka kaugelt, kui me tunneme end väärituna. Kuid ta eelistab teha meid väärilisteks, tulles meie kodudesse, õnnistades neid pühapaikadeks kõigile.

Õnnista mu kodu, mu töökohta ja mind ennast sinu ligioleku pühapaikadeks, tervenemise pühapaikadeks kõigile, kes sisse astuvad.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994