Pühadus - 09. august

Ja Aaron pangu oma mõlemad käed elusa siku pea peale ja tunnistagu tema peal üles kõik Iisraeli laste süüteod ja kõik nende üleastumised kõigis nende pattudes ja pangu need siku pea peale ning saatku see ühe kõlvulise mehe käe kõrval kõrbesse.

3. Moosese raamat 16:21

Ma usun, et me tekitame kirikule suure dilemma sellega, et me jaatame oma terviklikkust seksuaal-spirituaalsete olenditena usukogukonnas. Kristlaste esialgne reaktsioon võib olla homofoobia, kuid lõpuks nad vastavad meile lähtudes oma erotofoobiast, nagu Carter Heyward seda nimetab, oma seksuaalsuse hirmust. Meist saavad nende ärevuse patuoinad.

Näited: koguduse liikmed panid põlu alla naise, kes tõstis häält vaimuliku poolt koguduse naisliikmete seksuaalse ahistamise üle. Pastor juhtis võitlust geide ja lesbide ordinatsiooni vastu, olles samas paljudes heteroseksuaalsetes suhetes koguduseliikmetega. Pastor, kes püüdis sundida geisõbralikku kogudusetööd „muutma“ homoseksuaale, tunnistas hiljem, et ta võitles iseenda homoseksuaalsete tunnetega.

Iisraellaste preester heitis rahva patud siku peale, kes saadeti kõrbesse. See „ekskommunikatsioon“ ehk pagendus kogukonnast tähendas kindlat surma ilma vee ja toiduta.

Juhid vahetuvad, põhimõtted jäävad.

Jumal, too paranemine neile, kes on hirmunud meie seksuaalsuse ja spirituaalsuse püha terviklikkuse jaatamisest.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994