Pühadus - 07. august

Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga.

Matteuse 5:6

Õndsad olete teie, kes te nüüd nälgite, sest teie saate küllaga!

Luuka 6:21

Matteus keskendus meie hingedele, Luukas tundis muret meie ihude pärast. Jeesus, keda nad tsiteerivad, hoolis mõlemast. Sellepärast toitis ta rahvahulki, kes tulid tema kõnet kuulama. Sellepärast andis ta vaimuliku tähenduse viimsele õhtusöömaajale, mida ta jagas oma jüngritega.

Jeesus nägi inimelu ihu ja vaimu ühtsuses. Jüngril pole vaja salata oma nälga, et järgida Jeesust. Jüngril pole vaja salata oma pühadust söömise ajal.

Miks siis inimesed eeldavad, et me peame salgama oma seksuaalsust, et järgida Jeesust? Ja mis inimesed arvavad, et pühadust ei saa ühendada seksuaalse suhtega?

Jeesus hoiatas oma jüngreid, et nad hoiduksid ennasttäis variseride „haputaigna“ eest, mis võib rikkuda usu. Ka meil tuleb hoiduda ennasttäis kristlaste haputaigna eest, mis rikub meie usu.

Ta ütles ka, et Jumala riik on nagu haputaigen, mille naine peitis pätsi sisse ja mis pani leiva kerkima. Me võime leida püha tavalises. Isegi oma armuvahekorras.

Tänu sulle, Jumal, leiva ja ihu eest, haputaigna ja armurõõmude eest.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994