Pühadus - 04. august

Jeesus vastas: "Esimene on: Kuule, Iisrael, Issand, meie Jumal, on ainus Issand, ja armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga! Teine on see: Armasta oma ligimest nagu iseennast! Mingit muud neist suuremat käsku ei ole."

Markuse evangeelium 12:30-31

Isak Dinersen ütles seda teisiti. Olles defineerinud uhkust (pride) kui „usku kavatsusse, mis oli Jumalal, kui ta meid tegi,“ lisab ta hiljem järelduse: „Armasta Jumala uhkust üle kõige ja oma ligimese uhkust nagu enda oma.“

Iseennast armastama õppimine väljendab meie usku Jumala kavatsusse meie loomisel lesbideks ja geideks. Kui me oleme uhked iseendi üle, hakkame me jaatama Jumala ja teiste uhkust. Mitte asjatut uhkust, vaid uhkust, mida nad väärivad. Need, kel on vähe eneseuhkust, alavääristavad teisi kõige kergemini.

Jeesuseaegsetelt rabidelt küsiti sageli, kuidas nad võtaksid kokku Moosese seaduse seistes ühel jalal, ning nende vastus oleks olnud sama, mis Jeesusel.

Ainulaadne on see, kuidas Jeesus andis uue tähenduse nii seadusele kui ligimesele. Seadus oli tehtud inimkonnale, mitte vastupidi. Ja ligimene hõlmas mitte üksnes võõramaalasi, vaid ka vaenlasi.

Sinu pühas läheduses, Püha Jumal, tunnen ma end pühamana. Pühadus minus austab teiste pühadust.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994