Kanada evangeelne-luterlik kirik kiitis heaks geiabielude laulatamise

Kanada evangeelne-luterlik kirik (ELCIC) otsustas järgida mitme suurema luterliku kiriku eeskuju, kiites 14.–17. juulini toimunud üldkogul heaks geiabielude laulatamise ning paarisuhtes elavate homoseksuaalsete inimeste ordineerimise.

Kiriku üldkogu kiitis 204 poolt- ja 133 vastuhäälega heaks ka deklaratsiooni kiriku ühtsuse kohta, milles kinnitatakse, et ELCIC on konfessionaalne luterlik kirik, mis tugineb Pühakirjale ja usutunnistuskirjadele. Samas väidetakse, et erinev arusaam moraalist ei või kahjustada kiriku ühtsust, sest luterliku käsituse kohaselt piisab, kui ollakse ühel meelel evangeeliumi õpetuses ja sakramentide talitamises, vahendab Meie Kirik.

„Me usume, et mistahes katse lõhestada kirikut erimeelsuste tõttu moraaliküsimustes, kirikukorras või liturgias on Seaduse ja Evangeeliumi vastuvõetamatu segiajamine, mis viib vältimatult Jeesuse Kristuse evangeeliumi moonutamiseni,“ öeldakse deklaratsioonis.

Abielu laulatamist või õnnistamist käsitlevas otsuses lubatakse vaimulikel talitada vastavalt oma südametunnistusele ja kohaliku provintsi seadustele. Kanadas on geiabielud riiklikult lubatud. Otsus võeti vastu häältega 192 : 132.

Vaimulike ordineerimist käsitlevas otsuses sätestatakse, et seksuaalne orientatsioon ei ole iseenesest ordinatsiooni välistav faktor. Otsus võeti vastu häältega 205 : 114.

Üldkogu võttis vastu ka inimseksuaalsust käsitleva avalduse,samuti valiti teiseks nelja-aastaseks ametiajaks tagasi kiriku juhtivpiiskop Susan C. Johnson.

Formaalselt kuuluvad Kanada evangeelse-luterliku kiriku koosseisu väliseesti Montreali, Toronto Vana-Andrese, Hamiltoni ja Vancouveri kogudus.