Kogukond - 13. mai

"Ennäe, vesi! Mis takistab, et mind ei võiks ristida?"

Apostlite teod 8:36

Vahel võidakse küsida inimeselt, kes on väga tugevalt kellessegi kiindunud: „Pede (ingl k queer tähendab ka 'imelik') oled või?“

Vaim juhatas Filippuse juudiusku pöördunud Etioopia eunuhhi juurde, kes oli olnud Jeruusalemmas jumalateenistusel ja juhtus lugema Jesaja raamatut. Filippus küsis: „Kas sa ka aru saad, mida sa loed?" Too vastas: „Kuidas ma võin aru saada, kui keegi mind ei juhata?" Filippus aitas tal mõista, mida kirjakoht Jahve valitud sulasest rääkis Jeesuse kohta.

Eunuhh lasi end veendunult ristida. Filippus ei kõhelnud – oli ju Vaim juhatanud teda sinna ja pärast „haaras Filippuse ära,“ jättes eunuhhi rõõmustama.

Tolle aja judaismis olnuks eunuhh vaimulikult sama võimetu kui seksuaalselt, sest kehaline moonutus oli keelatud ja sigimine oli nõue. Ka tema tume nahk oleks teinud ta juutidest alamaks.

Tunnistagem, et Vaim oli tolle mehe suhtes imelik. Eunuhh ei vastanud tavalisele „vastuvõetavuse“ standardile. Siiski läks Vaim oma teed ristima teda kristlikku kogukonda.

Vaim olgu tänatud, et ta on ka meie suhtes imelik.

Tänu sulle, Vaim! Lase meil olla sama kirglik sinu suhtes ja armastada Jumalat kogu oma südamest.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994