Kogukond - 08. mai

"Ja kes siis on mu ligimene?"
"See, kes tema peale halastas."

Luuka 10:29, 37

Oma esimese raamatu „Ebaharilik kutsumus“ (Uncommon Calling) alapealkirjaks valisin ma „Geikristlane võitleb kiriku teenimise eest“. Kuid mu kirjastaja muutis seda: „Geimees võitleb kiriku teenimise eest“. Ma ütlesin oma toimetajale, et ma ei taha rõhutada mitte meheks, vaid pigem kristlaseks olemist. Ta selgitas mulle, et ikka veel liiga paljude inimeste jaoks on „geikristlane“ oksüümoron.

„Halastaja samaarlane“ võis olla oksüümoron kuulajatele, kellele Jeesus jutustas loo halastajast samaarlasest, kes aitas teeröövlite ohvrit. Vaen samaarlaste ja juutide vahel usuliste ja rassiliste erinevuste pärast muutis selle tähendamissõna sõna otseses mõttes fantastiliseks.

Moosese seaduse asjatundja püüdis piirata oma vastutust, küsides Jeesuselt, kes on ligimene, keda seadus käsib armastada. Loo käigus pööras Jeesus selle küsimuseks sellest, kes osutus ligimeseks ja seadusetundja oli sunnitud ütlema: „See, kes tema peale halastas.“ Jeesus ütles talle: „Mine ja tee sina nõndasamuti.“

Halastus sünnitab halastust. Kui me osutame halastust – üksteise vastu, nende vastu, kes meid vääriti mõistavad, kõigi AIDSist puudutatud kogukondade vastu – siis me muudame südameid.

Aita mul osutada halastust oma ligimesele, isegi neile, kes ei osuta halastust minu vastu.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994