Kogukond - 01. mai

Sest meie kõik oleme ühe Vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe Vaimuga. [---] Ja kui üks liige kannatab, siis kannatavad koos temaga kõik liikmed, ja kui ühte liiget austatakse, siis rõõmustavad sellest ühtlasi kõik liikmed.

1. korintlastele 12:13, 26

Üheskoos kannatamine ja rõõmustamine on nii kristliku kui lesbi- ja geikogukonna alus. Varakristlasi ühendas mitte ainult rõõm oma usust, vaid ka usuliste ja poliitiliste võimude poolt taga kiusamise kannatamine. Lesbisid ja geisid ei ühenda ainult rõõm oma seksuaalsusest, vaid ka kannatamine taga kiusamise tõttu - samuti usuliste ja poliitiliste võimude poolt.

Kristlik kogukond võiks parem „kannatada koos“ oma lesbi- ja geiliikmetega. Ja geikogukond võiks parem kannatada koos oma värviliste, vigaste ja mitmetesse subkultuuridesse kuuluvate liikmetega. Ja lesbid ning geid võiksid püüda paremini mõista üksteist ning biseksuaalseid ja transsoolisi inimesi.

Nii kirik kui ka lesbi- ja geikogukond tuduvad olevat saamatud oma auväärt liikmega. Nagu Jeesus ütles: „Kuskil ei austata prohvetit vähem kui ta oma kodukohas ja oma majas" (Matteuse 13:57).

Siiski on mõlemal kogukonnal oma võrdsuse mõõde, mis tunneb rõõmu mitmekesisusest. Olgu kristlikul armulaual või geide õhtusöögil - ühtviisi võin ma murda leiba erineva majandusliku, haridusliku ja ühiskondliku taustaga inimeste kui võrdsetega.

Lase meil ühe ihu erinevate võimetega ihudena, ühe kogukonnana kannatada üksteisega ja rõõmustada üheskoos.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994