Leping - 27. aprill

Kohtunik mõtles: "Ehk ma küll ei karda Jumalat ega häbene inimesi, ometigi, kuna see lesk mind tüütab, muretsen ma talle õiguse, et ta oma lõputu käimisega mind ära ei piinaks."

Luuka 18:4-5

Luukas jutustas selle tähendamissõna, sest me peame „ikka palvetama ega tohi tüdida“ (18:1). See pole mingi mõnus udujutt. Solvunud lesknaine nõuab õigust südametult kohtunikult. Üksnes tema väsimatus paneb kohtuniku leebuma ja talle andma õiguse, mida ta korduvalt nõuab. Jumal pole selles loos kohtunik, kuid kui on võimalik veenda kaastundeta bürokraati, siis kindlasti ka Jumalat.

Juudi prohvetid hindasid ustavust Jumala lepingule selle järgi, kuidas ühiskond kohtles kõige haavatavamaid ja jõuetumaid: lesknaisi ja vaeslapsi. Ustavust uuele lepingule Kristuses võib mõõta selle järgi, kuidas kirik ja ühiskond, mida see mõjutab, kohtlevad tänaseid haavatavaid ja jõuetuid, kelle hulka kuuluvad ka lesbid ja geid ning inimesed, kel on AIDS.

Oma jõuetuses peame me „ikka palvetama ega tohi tüdida“ nagu Jumala võrdsed lepingupartnerid. Selle tähendamissõna juriidiline ja poliitiline kontekst võib meid julgustada õigust otsima korduvalt palvetades oma häälega valimistel nõnda nagu palvetama ka andunult.

Me hüüame sinu poole, Jumal, anna meile õigus! Ära viibi! Aita meid!

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994