Leping - 23. aprill

See kõik on Jumalast, kes meid on enesega Kristuse läbi lepitanud ja andnud meile lepitusameti.

2. korintlastele 5:18

Meie lepitusametil on üks ainulaadne keerd. Kuna Jumal aitab meil lepitada oma seksuaalsust oma spirituaalsusega Jeesuse Kristus kaudu, aitame meie teistel kristlastel teha sedasama. Nõnda aitame me ka lepitada erineva seksuaalsusega inimesi.

Jumal „tuli välja“ Jeesuses kummutama maailma väärarusaamasid Jumalast ja näitama halastust maailmale tema patus ja kannatuses. Meie tuleme välja lesbi- ja geikristlastena kummutama inimeste väärarusaamasid meist. Seda tehes on meil võimalus näidata halastust inimestele, kes on homofoobid ja leevendada nende kannatusi, kes on erotofoobid – kes on halvatud hirmust oma seksuaalsuse ees.

Nagu Jeesus tõendas inimliku ja jumaliku lepingut, võime meiegi tõendada seksuaalsuse ja spirituaalsuse lepingut.

Jumal, lepita meie hingede seksuaalsus ja spirituaalsus ja õnnista meid meie lepitusametis.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994