Leping - 18. aprill

Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt -, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.

Efeslastele 2:8

Kujutle end püüdmas välja teenida kellegi armastust. Nõnda tundsid paljud kristlased, püüdes välja teenida Jumala armastust, enne protestantlikku reformatsiooni. Nüüd kujutle end vastamas kellelegi, kes sind juba armastab. Nõnda kirjeldasid reformeeritud teoloogid meie suhet Jumalaga.

Protestantlik pühakirja-alus oli fraas: „Armu läbi päästetud usu kaudu.“ Arm on Jumala teenimatu soosing ja halastus. See fraas oli religiooni jaoks sama revolutsiooniline, nagu on kõikide inimeste võrdseks loomise mõiste poliitikutele.

Enne reformatsiooni oli kirik jäänud kinni tegude kaudu õigeks saamise mõtteviisi. Kristlased saavutasid lunastuse „vanamoelisel“ viisil – nad teenisid selle välja. Protestandid vaidlesid selle vastu, tundes, et kristlus oli tagasi pöördunud samasuguste käsumeelsete nõudmiste juurde, mille vastu oli Jeesus.

Need, kes nõuavad heteroseksuaalset mugandumist, on samuti kinni jäänud tegude kaudu õigeks saamise mõtteviisi. Tänapäeva reformaatoritena me tuletame kirikule meelde armulepingut.

Täida mind oma tundmise ja kogemisega, Sa Püha, et ma võiksin olla armulisem teiste vastu.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994