Leping - 15. aprill

Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie, ja siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!

Heebrealastele 4:15-16

Kui meie suhtumisel vaimulikku on mingi tähendus, siis on Jeesus täiuslik ja täiuslik kuulaja. Kuid „täiuslik kuulaja“ on tavaliselt see, keda Henri Nouwen nimetab „haavatud aitajaks“. Kui sul on läinud suhted sassi, kas ei lähe sa siis arvatavasti samasuguste probleemidega inimese juurde? Kui sõltuvuskäitumine võtab sinu parema osa, kas ei lähe sa siis arvatavasti 12 sammu koosolekule teistega, kes paranevad samast käitumisest?

Täiuslik ohver ja täiuslik preester pidid olema veatud - seega, kui Jeesus oli mõlemat, nähti teda kui patutut. Siiski „kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie“ teadis kindlasti, mis on kahetsus inimliku eksimise tõttu.

Pühakiri ütleb, et „armastus katab kinni pattude hulga“ (1. Peetruse 4:8, tsitaat Õpetussõnad 10:12). Jeesuse kaastunne olnuks enam kui piisav hüvitus, kui ta poleks olnud täiuslik. Nagu paljud pühakud, kes on teda järginud, oli ka Jeesus ilmselt oma eksisammude suhtes tundlikum kui oleks olnud tema järgijad.

Põhiline on see, et Jeesus tunneb, mida me kogeme. Me võime minna „julgusega armu aujärje ette“.

Jeesus, sina tunned meid seest ja väljast. Andesta meile meie patud ja aita meil andestada iseendale.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994