Leping - 14. aprill

Sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu.

Roomlastele 3:23-25

Filmis „Dominick ja Eugene“ on vaimupuudega Dominick täielikus õuduses tunnistajaks poisi peksmisele tema enda isa poolt. Kirikus näitab ta sõrmega Jeesusele ristil ja kisendab preestrile: „Ma ei laseks kunagi seda juhtuda oma pojaga!“

Arusaam vihasest Jumalast, kes nõuab Jumala enda poja surma, häirib paljusid meist. Jeesuse jüngrid otsisid jumalikku plaani ristilöömise inimliku tragöödia taga. Rooma impeeriumi õiguskeskkond mõjutas arvamust, et Jeesust tuli karistada meie pattude eest. Kuna juudid ohverdasid loomi pattude eest, hakkasid kristlased uskuma, et Jeesus oli viimane ohver, kes vabastab edaspidi vere valamisest. Neile oli see edasiminek teoloogias.

Kaheteistkümnenda sajandi kristlik õpetaja Petrus Abaelardus õpetas teistsugust vaadet. Jumala ja inimkonna lepitamine tuli seeläbi, et Kristuse kannatus äratas inimliku kaastunde, mis eristab meid muust loodust ja teeb meid üheks Jumalaga. Ristilöödud Jumal teeb meiega lepingu, lunastades ja esile kutsudes meie parema loomuse.

Kristus, kuna sinu kannatamine on meie jaoks lunastav, lase meie kannatusel äratada teiste paremaid loomuseid.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994