Leping - 13. aprill

"Küllap Jumal vaatab enesele ohvritalle, mu poeg!"

1. Moosese raamat 22:8

Jumal kutsus Aabrahami ohverdama altaril oma ainust, kaua oodatud pärijat. Aabraham on kahetsedes nõus. Kuid see on Jumala tahte täitmise proov ja nii tema kui Iisak päästetakse Jumala antud alternatiivse ohvri, põõsastesse peidetud jäära abil.

Seda lugu, mis võib näida õudusloona lapseahistamisest ja kohtuavalt nõudlikust Jumalast, jutustasid heebrealased selgitamaks, et nende Jumal ei nõua laste ohverdamist, nagu tegid ümberkaudsete kultuuride jumalad.

Jumala tahte vastu eksides tõukavad paljud vanemad ära oma lapsed, kui nad saavad teada nende seksuaalsest orientatsioonist, ohverdades nad mugandumise jumalale. Teistel vanematel on südant otsida Jumala peidetud ohvrit - nende endi lahtiütlemist kontrollist ja eelarvamustest selleks, et tunda rõõmu oma järeltulijatest.

Jumal, liiga paljud vanemad usuvad, et ustavus tähendab oma laste ohverdamist. Anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994