Leping - 11. aprill

Õige ümberlõikamine on südame ümberlõikamine, mis toimub vaimu, mitte kirjatähe varal.

Roomlastele 2:29

Apostel Paulus arutleb siin, kes on tõeliselt vaga inimene. Tema jaoks pole välised asjaolud sedavõrd olulised kui sisemine hoiak. Esimeses peatükis selles kirjas Rooma kirikule kirjeldab ta paganate (mittejuutide ehk ümberlõikamatute) välist olukorda, mis tuleneb nende sisemisest hoiakust. Nende ebajumalateenistus viib neid ebakõlbelisele käitumisele, milleks ta peab ka himu oma soo vastu, mille kuuluvust sinna me tänapäeval peame küsitavaks. Siis mõistab ta teises peatükis hukka usuinimesed (juudikristlased ehk ümberlõigatud), kes mõistavad kohut välise üle, samal ajal kohtumõistjatena tehes ise täpselt samu asju.

Ta järeldab, et lõpeks vaatab Jumal inimese välise olukorra asemel pigem inimese sisemist hoiakut kui märki uuest lepingust Jeesuses Kristuses. Südame ümberlõikamine on Jumalale isegi tähtsam kui käitumine, sest me oleme viimaks kõik patused, elame me käsu all või ilma käsuta.

Jeesus Kristus sätestab uue lepingu, mis jätab märgi südamele, mitte ihule.

Jeesus, lõika ümber minu süda. Tervenda minu suhtumine Jumalasse.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994