Leping - 07. aprill

Needki ma viin oma pühale mäele
ja ma rõõmustan neid oma palvekojas,
ja nende põletus- ja tapaohvrid
on mu altari peal meelepärased;
sest mu koda nimetatakse palvekojaks
kõigile rahvastele.

Issanda, Iisraeli hajutatuid koguva Jumala ütlus:
Ma kogun tema juurde veelgi,
lisaks neile,
kes tema juurde on kogutud.

Jesaja 56:7-8

„Need“ tähendavad võõramaalasi ja kohimehi. Meie oleme võõramaalased, kohimehed, väljatõugatud. Meie oleme need võõrad pealiini kultuurile. Meie oleme need, kes võib-olla ei kanna lapsi. Meie oleme need, kes on välja tõugatud ühiskonnast ja usulistest institutsioonidest.

Läbi kogu Jesaja raamatu kinnitab meile Jumal, et meie, kes teenime Jumalat - teeme, mis on õige, armastame Jumalat ja peame kinni Jumala lepingust meiega - saame alati koha ja igavese nime. Jumal annab meile rõõmu, meie ohvrid võetakse vastu ja meie palved leivad kodu. Jeesus tsiteeris seda kirjakohta, kui ta kirglikult puhastas templiosa, mis on mõeldud sulle ja mulle.

Meil on rõõmupaik, palvekodu, tänu sinule ja su lepingule, Kõrgeim Jumal, meie Looja ja Lunastaja.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994