Passioon - 21. märts

Iisraelis lakkasid olemast põldurid, lakkasid, kuni tõusin mina, Deboora, tõusin kui Iisraeli ema.

Kohtumõistjate 5:7

Deboora laul, millest see kirjakoht on võetud, on tõenäoliselt Piibli kõige vanem osa. Enne kuningaid valitsesid Iisraeli kohtumõistjad. Tõsiasi, et Deboora oli kohumõistja, lubab arvata, et Iisraeli usk ei pruukinud alati olla niivõrd meestekeskne kui hiljem.
 
Iisraeli sõjaväe juhatajale võis mõjuda ähvardavalt Deboora hoiatus rahva kõnest selle kohta, et Jumala annab vaenlase „ühe naise kätte“ (4:9) – selleks naiseks osutus Jael. Vastukaaluks võis olla tähtsusetuks peetuil julgustav kuulda, et Deboora väärika juhtimise all ilmusid Iisraeli taas põldurid.
 
Samuti võivad tunduda feministlikud piiblikriitikad ähvardavad meestele, kelle võimu põhjendatakse Piibli sõnadega, kuid sellised kriitikad julgustavad naisi ja vähemusi, kelle vabastust põhjendatakse Piibli Vaimuga.
 
Üksnes meeste piiblitõlgendused pole küllaldased, nagu pole ka heteroseksuaalsed tõlgendused. Meie, lesbi- ja geikristlaste mõtted on äärmiselt olulised mõistmaks meile antud Jumala Sõna.

Püha Vaim, juhata mind mu oma piiblitõlgendamisel. Tänu sulle, et ma pole üksi selles ettevõtmises.


Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994