Kaeblus - 11. veebruar

Ja Issand küsis Kainilt: "Mispärast sa vihastud? Ja mispärast sa pilgu maha lööd“ Eks ole: kui sa head teed, siis on su pilk tõstetud üles? Aga kui sa head ei tee, siis luurab patt ukse ees ja himustab sind. Kuid sina pead tema üle valitsema!"

1. Moosese 4:6-7
 
Kaini ja Aabeli lool oli dramaatiline otstarve: kinnitada muistsete heebrealaste karjakasvatust ja nende loomaohvrite toomise kommet nende põlluharijatest naabrite ning nende viljakusriituste vastu. Seepärast kujutatakse Jumalat vastu võtmas Aabeli ohvrit oma karja esmasündinutest ja tagasi lükkamas Kaini ohvrit tema põllu viljast.
 
Piiblilood olid sageli kirjutatud toetamaks ja hiljem kindlustamaks „üldrahvalikku“ elustiili ehk enamuskultuuri. See selgitab, miks meie vastased korrutavad, et Jumal lõi Aadama ja Eeva, mitte Aadama ja Ivo või Karina ja Eva.
 
Heteroseksuaalne enamus väidab tänapäeval, et heteroseksuaalne abielu on ainus Jumalale meelepärane ohver. See teeb meile õigustatult tuska ja ajab meid vihale. Nagu Jumal Kainile soovitas, nii peame ka meie olema ettevaatlikud, et meie tusk ja viha ei annaks ruumi meie inimloomuse vägivaldsetele ja mõrvarlikele impulssidele. Meil tuleb säilitada usku, et kui me elame hästi, meid tunnustatakse ja meie ohvrid võetakse vastu.

Jumal, kingi meile meie ohvrite tunnustamine teiste poolt nii, nagu sina need armulikult meie käest vastu võtad.
 
Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994