Kaeblus - 03. veebruar

 "Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik.“

Matteuse 5:3

"Õndsad olete teie, vaesed, sest teie päralt on Jumala riik!“
 
Luuka 6:20

Matteuse evangeeliumi Mäejutlusest saab Lagendikujutlus Luuka evangeeliumis. Matteus vihjab Moosesele, kes andis käsud mäelt alla tulles, et tõestada Jeesuse autoriteeti. Luukas vihjab Jeesuse võrdsele lähenemisele, paigutades jutluse „lagedasse paika“ (6:17).
 
On veel teinegi suur erinevus. Luuka versioonis rõhutatakse füüsilisi vajadusi; Matteuse poolt aga vaimulikke vajadusi. Luuka  „vaesed“ saavad „vaimus vaesteks“ Matteuse evangeeliumis „need, kes on näljas“ saavad „nendeks, kel on nälg ja janu õiguse järele.“
 
Jeesuse teenimine ilmutab, et ta hoolis nii füüsilistest kui vaimulikest vajadustest. Ta õpetab ja ka toidab rahvahulki. Tema tervendamised ilmutavad tervikliku seose keha ja vaimu vahel. Tõrjudes arvamust, et patt on haiguse või puude põhjus (Johannese 9), tunnistab ta naise usu väge tema tervenemisel (Luuka 8:43-48).
 
Teadlikuna oma vajadustest, kas vaimulikest või füüsilistest, oleme me õnnistatud, sest me saame rahuldatud.

Meenutagu meie nälg sinu Vaimu järele meile neid, kel on nälg meie leiva järele.
 
Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994