Ilmutus - 31. jaanuar

Issand õnnistagu sind ja hoidku sind!
Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline!
Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu!

4. Moosese 6:24-26

Kui harva me õnnistame üksteist! Ja kui sageli me kirume üksteist!
 
Kui ma olin teismeline, palvetasin ma nende eest, keda ma pidasin vaenlasteks. Ma arvasin, et õnnistusel on needuse toime neile, kes seda ei vääri – omamoodi süütu, kuid ebaküps pühakirja tõlgendus. Jeesus ütles oma jüngritele, et kui nad õnnistavad kodu, mis seda ei vääri, tuleb õnnistus neile tagasi (Luuka 10:5-6). Veel käskis ta „õnnistada neid, kes teid halvustavad“ (Luuka 6:28). Paulus tsiteeris Õpetussõnu, öeldes, et me peaksime söötma ja jootma oma vaenlasi, „sest seda tehes sa kuhjad tuliseid süsi tema pea peale!" (Roomlastele 12:21)
 
Me oleme niivõrd haaratud kurjast, et me ei õnnista isegi neid, kes on head. Me oleme vahel nende peale kadedad ja soovime salaja, et nad komistaksid! Me teeksime hästi praktiseerides õnnistust, mille Mooses andis Aaronile, et sellega iisraellasi õnnistada – kõigepealt meie endi ja siis ka teiste peal.

Õnnista mind ja hoia mind; lase oma pale paista minu peale ja ole mulle armuline; tõsta oma pale minu üle minu üle ja anna mulle oma rahu.
 
Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994