Ilmutus - 24. jaanuar

Ja kuue päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja
Jaakobuse ja Johannese ning viis nad omaette kõrgele mäele.
Ja teda muudeti nende ees, ta rõivad hakkasid erevalgena hiilgama, [---]
Ja Eelija koos Moosesega näitas ennast neile, ja need kõnelesid Jeesusega.

Markuse 9:2-4

Jeesus suhtles Mooses ja Eelijaga, avaldades oma suhte vabastuse ja prohvetlusega. Nagu Moosese ja Eelija oma mäeharja kogemustes, kuulsid jüngrid siingi Jumala häält: "See on mu armas Poeg, teda kuulake!" Nii nagu Moosese pale hiilgas Jumalaga kõneldes, hiilgasid Jeesuse rõivad sellest kogemusest.

Me võime imestada, miks Peetrus hiljem salgab Jeesust, samas mõistes paremini, miks Jaakobus ja Johannes tülitsesid aujärgede pärast tema paremal ja vasakul käel tulevas kuningriigis. Peetruse enesekaitsepaanika Jeesuse üle kohtu pidamise ajal pani teda unustama ilmutuse, mis oli paisutanud Jaakobuse ja Johannese egod.

Müstilist kogemust labastamata võime seda võrrelda meie endi „ilmutustega,“ meie kapist välja tulekuga lesbi- ja geikristlastena kirikus. See põhjustab salgamise paanikat Peetruse taolistes patriarhides, kes kardavad omaenese elu ja kiriku elu pärast. Kuid see võib paisutada ka meie egosid, nii et me arvame endast paremini kui peaks ja jätame hooletusse vastastikuste suhete loomise teiste jüngritega, eriti nendega, kellelt on ka võetud võimalus juhatada ja teenida.

Muuda meid, Jeesus Kristus, et me võiksime seista koos teiste vabastajate ja prohvetitega ühises osaduses.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994