Geikristlaste Kogu jõulujumalateenistus

Kutse

Laupäeval, 11. detsembril kell 18.00 peab Geikristlaste Kogu jõulujumalateenistuse Tallinnas Tatari 1a asuva X-baari teisel korrusel, samal ajal toimub seal ka Eesti Gei Noorte korraldatud jõululaat.

Jõuluteenistus on Geikristlaste Kogu esimene avalik üritus, kuhu on oodatud kõik huvilised sõltumata sellest, kuidas keegi oma seksuaalset sättumust määratleb.

Jumala Sõna, mis jõuluööl tuli meie keskele inimlapsena, ei sea mingeid piire neile, kes seda kuulata ja vastu võtta tahavad. Ingli tervitus Petlemma väljal, "Au olgu Jumalale kõrges ja rahu maa peal inimeste seas, kellest temal on hea meel," kostis kõigepealt karjastele, kes teistest inimestest kaugel ööpimeduses valvasid karja.

Jõululaps nägi ilmavalgust loomade ulualuses, sest inimeste majades ei leidunud tema pere jaoks paika. Geikristlaste Kogu valis oma jumalateenistuse pidamise paigaks Eesti geikogukonnas hetkel suurima ja tuntuima kogunemiskoha, et meenutada jõulusündmuste sügavamat sisu: Jumal tuleb inimeste juurde seal, kus nad on ja sellisena, nagu nemadki on. Ta leiab tee nende juurde, kes nagu karjased, on paljude ennast paremaks pidavate inimeste poolt tõrjutud ja põlatud. Tedagi ei võetud vastu inimeste eluasemetesse nii, nagu Eestis praegu pole geikristlastel kohta kirikutes. Ta ei heida sellest meelt, ta ei solvu ega pööra tagasi oma teelt inimeste poole, vaid saadab oma inglid kuulutama tema tulekut sinna, kus teda üle kõige igatsetakse ja avatud südametega vastu võetakse.