Riiklus - 19. november

Ja pühitsege viiekümnendat aastat ning kuulutage vabakslaskmist
kõigile elanikele maal; see olgu teile juubeliaastaks: igaüks teist
saab tagasi oma pärisosale ja igaüks pöördub oma suguvõsa juurde.

Maad ärgu müüdagu igaveseks, sest maa on minu päralt; sest te
olete ju võõrad ja majalised minu juures!

3. Moosese 25:10,23

Igal juubeliaastal tuli põllupidamiseks renditud maa tagastada perekonnale, kellele see kuulus. Seda ei tohtinud müüa. Pole teada, kas iisraellased seda ka tõesti tegid, kuid see oli alandlikkusele sundiv põhimõte: maa kuulub Jumalale ja meie oleme vaid rentnikud.

Paljud meie kogukonnas on omandi hoidjad. Äratundmine, et kõik, mis meil on - olgu see maa, kodud, majad, vanavara, autod või mis tahes - on Jumal usaldanud meie hoolde, sunnib alandlikkusele. Üks geikristlane Hawail rääkis mulle sellest, kuidas ta näeb end oma suurepärase antiikmööbli kollektsiooni hooldajana. Ta ei pea seda enda lõplikuks omandiks; ta hoolitseb nende esemete eest, et need saaks üle anda tulevastele põlvedele.

Kuigi see kõlab materialistlikult, on tähtis, kuidas me asjade eest hoolitseme. Asjadel on oma väärtus, mille on Jumal loonud. Ameerika põlisrahvaste usundid näevad vaime näiliselt elututes asjades. See vaateviis väljendub teaduslikult aatomi teooriates, mis väidavad, et kogu aine on pidevas liikumises, omamoodi elu vorm.

Mateeria läheb korda, sest see kuulub Jumalale, ja see kuulub meie maailma järgmistele rentnikele.

Lase meil olla head hoolitsejad kõige eest siin Maa peal, sest me rändame Sinu maal, Kõigeväeline Jumal. 

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994