Riiklus - 15. novenber

Aga kui variserid Jeesuselt küsisid, millal tuleb Jumala riik, siis vastas ta neile: "Jumala riik ei tule ettearvatavalt ega öelda: "Ennäe, siin!" või "Seal!", sest ennäe, Jumala riik on teie seas!"

Luuka 17:20-21

Nii nagu me näeme Jumala ligioleku ilminguid igapäevastes kogemustes, vaatame ka Jumala riigi välgatusi tavalistes sündmustes.

Ühel naisel palus tema koguduse nõukogu sõnastada lesbide ja geimeeste ordineerimise vastane resolutsioon. Nad võtsid selle vastu ja naine saadeti delegaadina ülemaalisele kokkutulekule. Seal jagati ka materjale ja ta uuris neid. Kui asi jõudis hääletamiseni, siis hääletas ta ordineerimise poolt. Kodus tundsid inimesed end reedetuna, mispeale vastas tema, et ei teadnud asjast varem mitte midagi!

Jumala riik ilmutab end pooljuhuslikult ja vaevu hoomatavana. Jeesus ütles, et see on meie seas, või nagu vahel öeldakse, meie sees. Vahel on see ilmne lihtsas hariduse omandamises ja meie valmiduses õppida.

Tarkuse Vaim, õpeta mind õppima Sinu riiki olevaks saama.

Autor Chris Glaser
Tõlkija Heino Nurk
Toimetaja Meelis Süld
Originaali tiitel The Word is out: daily reflections on the Bible for lesbians and gay men
© 1994 Chris R. Glaser
Kirjastaja Westminster John Knox Press 1999
Esmakirjastaja HarperSanFrancisco 1994